အျမင္အာရုံခ်ဳိ႕တဲ့သူေတြဟာ စာအုပ္ေတြကို ဖတ္ရႈဖို႔မတတ္ႏိုင္ေပမယ့္ အၾကားအာရုံကို အဓိကထားၿပီးေတာ့ နားေထာင္ဖို႔ရာေတာ့ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကပါတယ္။ ဒီလုိစာအုပ္ေတြကို ဖတ္ျပၿပီး အျမင္အာရုံခ်ဳိ႕တဲ့သူေတြအတြက္ အသံလွဴဒါန္းမႈေတြျပဳလုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွာေတာ့ အျမင္အာရုံခ်ိဳ႕တဲ့သူေတြအတြက္ အသံလွဴဒါန္းႏိုင္ပါတယ္။ အသံလွဴဒါန္းတယ္ဆိုတာကေတာ့ မိမိတို႔အသံနဲ႔  ဗဟုသုတျဖစ္ေစမယ့္စာအုပ္ေတြနဲ႔ စိတ္ခြန္းအားျဖစ္ေစမယ့္စာအုပ္ေတြ စတဲ့စာအုပ္အမ်ိဴးမ်ိဳးကို ဖတ္ျပရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဂစ္တာတီၤးတဲ့ ကိုႏုိင္ေဇာ္ကေတာ့ သူကိုယ္တိုင္ေရးထားတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ကိုယ္တိုင္ဖတ္ျပၿပီး အျမင္အာရုံခ်ိဳႈတဲ့သူေတြအတြက္ အသံလွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းက  ၀န္ထမ္းေတြကေတာ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအတြက္ ေက်ာင္းနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ စာအုပ္ေတြကိုေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြကိုယ္တုိင္ဖတ္ျပၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီလုိအသံလွဴဒါန္းရာမွာေတာ့  အသံေတြကိုတာ၀န္ခံ ေအာ္ဒီယိုအင္ဂ်င္နီယာက ဖမ္းယူေပးၿပီး Audio Book ျပဳလုပ္ေပးရတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

ေနာက္ဆုံး ရရိွလာတဲ့ Audio Book ေတြဟာအျမင္အာရုံခ်ိဳ႕တ့ဲသူေတြအတြက္ နားေထာင္တဲ့အဆင့္ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွာရိွတဲ့ Audio Book ေတြကို အျခားေက်ာင္းေတြက လာေရာက္ငွားရမ္းအသုံးျပဳႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လွဴဒါန္းသူေတြအေနနဲ႔ အသံသြင္းတဲ့အခါမွာ စကားလုံးပီသဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အသံလွဴဒါန္းခ်င္သူေတြအေနနဲ႔ ေတာ့ ခ၀ဲျခံမွာရွိတဲ့ ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းနဲ႔ဆက္သြယ္ၿပီး သြားေရာက္လွဴဒါန္းႏုိင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News