ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲမွာ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို  ဇြန္လ(၁၂)ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးမွာ ဆုခ်ီးျမွင္႔ခဲ့ပါတယ္။ 

(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ပညာသင္ႏွစ္မွာ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကို  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားရဲ႕ သားသမီး  (၂၇၇)ဦး ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ျပီး  ဒီအထဲက (၅၈)ဦး တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္သူေတြထဲက  ဂုဏ္ထူးရရွိသူ(၄၅)ဦးရွိခဲ့လို႔ က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ႔ အခုလို ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမွင့္တာလို႔ သိရပါတယ္။ဂုဏ္ထူးရရွိသူ (၄၅)ဦးထဲမွာ ငါးဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္တစ္ဦး၊ ေလးဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္(၃)ဦး၊သံုးဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္(၇)ဦး၊ ႏွစ္ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္(၈)ဦးနဲ႕ တစ္ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္(၂၆)ဦးကို ဂုဏ္ထူးရတစ္ဘာသာက်ပ္(၄)ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္(၃၂)သိန္း ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္တာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႕ အခုလိုဂုဏ္ျပဳဆု ခ်ီးျမႇင့္တာေတြကို  (၂၀၁၃)ခုႏွစ္ကစတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး   (၂၀၁၃-၂၀၁၄)ပညာသင္ႏွစ္မွာ (၂၄)ဦး၊(၂၀၁၄-၂၀၁၅)ပညာသင္ႏွစ္မွာ(၃၂)ဦး၊ (၂၀၁၅-၂၀၁၆) ပညာသင္ႏွစ္မွာ(၃၀)ဦးနဲ႕ (၂၀၁၆-၂၀၁၇)ပညာသင္ႏွစ္မွာ (၂၀)ဦးကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ျပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News