ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးစီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း(မႏၱေလး)မွ ပညာ့မိခင္အစီအစဥ္ျဖင့္ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္း အခမ္းအနားကုိ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔က မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၅)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း(မႏၱေလး)က ပညာ့မိခင္အစီအစဥ္ျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ေတြအတြက္ အေျခခံပညာကုိတတ္ေျမာက္ေစဖုိ႔ နဲ႔ စာမတတ္သူေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစဖုိ႔ အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး  ပညာသင္ေထာက္ပ့ံပစၥည္းမ်ားေပးအပ္လွဴဒါန္းတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးစီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္းမ်ားအသင္း ဥကၠဌ ေဒၚရင္ေရႊ ကေျပာပါတယ္။ဒီလွဴဒါန္းမႈမွာ ေက်ာင္းသူေတြလုိအပ္တဲ့ ေက်ာင္းသုံးပစၥည္းေတြနဲ႔ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း(မႏၱေလး) အေနနဲ႔ ေက်ာင္းကေရြးခ်ယ္ေပးတဲ့  ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ နွင္႔ ေက်ာင္းစာၾကိဳးစားတဲ့ ေက်ာင္းသူေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ေထာက္ပံ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။အခုျပဳလုပ္တဲ့ လွဴဒါန္းပြဲမွာေတာ့ မႏၱေလးခရုိင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၇) ၿမိဳ႕နယ္က ေက်ာင္းသူ ၁၂၆ ဦး ကို ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းခဲ့တာျဖစ္ျပီး  ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာင္းသူ (၃၄) ဦးကုိ ဆက္လက္ေထာက္ပ့ံလွဴဒါန္းသြားမယ္္လို႔ သိရပါတယ္။  ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီး စီပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း(မႏၱေလး)ကို၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News