စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးဓါတ္ေငြ႕ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာနဲ႔ ဓါတ္ေငြ႕အသံုးျပဳသူမ်ားမွ သတိျပဳလိုက္နာရမယ့္ ႏိုင္ငံတကာသံုးစံႏႈန္းမ်ားအေၾကာင္းအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲကို  ဇြန္လ(၁၆)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႕အစည္း (Function Hall)မွာျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းနဲ႔ Yangon Industrial Gas ကုမၼဏီတို႔မွ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တာျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြကိုကမၻာ့အဆင့္မီစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္က်င္းပတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲမွာ သံႏွင့္ သံဂေဟဆက္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္လုပ္ငန္းမ်ားအစရွိတဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပဳေနတဲ့ ဓါတ္ေငြ႕မ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဓါတ္ေငြ႕အသံုးျပဳသူေတြကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာမွာ အသံုးျပဳေနတဲ့စံႏႈန္းမ်ားနဲ႔ သတိျပဳလိုက္နာသင့္တဲ့အခ်က္ေတြကို အသိပညာေပးေဆြးေႏြးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ၀ရိန္လုပ္ငန္းေတြမွာအသံုးျပဳေနတဲ့ Argon , CO2, Nitrogen အစရွိတဲ့စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး ဓါတ္ေငြ႔ေတြသာမကပဲ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္း၊ Power Plant အစရွိတဲ့လုပ္ငန္းေတြအတြက္ လုိအပ္တဲ့ Mixed Gas ေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး နည္းပညာဗဟုသုတမ်ား၊ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားနဲ႔ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ေတြကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး ဓါတ္ေငြ႕ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြကလည္း တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News