တရုတ္နယ္စပ္က တင္သြင္းလာတဲ့ ဖိနပ္ေတြေၾကာင့္ မိုးတြင္းကာလမွာ ျပည္တြင္းဖိနပ္လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕လုပ္ငန္း ရပ္နားထားရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ မိုးတြင္းကာလေရာက္ရွိ ျပည္တြင္းျဖစ္ဖိနပ္ေတြျဖစ္တဲ့ ကတၱီပါ၊စီးကြင့္ဖိနပ္ ခ်ုဳပ္လုပ္မႈေတြကိုရပ္နားထားရၿပီး မိုးတြင္းစီးသားေရတု နဲ႔ျပဳလုပ္တဲ့ဖိနပ္ေတြကိုသာ အဓိကခ်ဳပ္လုပ္ေနရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒီလိုခ်ဳပ္လုပ္ေနေပမယ့္ တရုတ္ထုတ္ဖိနပ္ေတြဟာ အျမင္လွပၿပီး ေစ်းသက္သာတာေၾကာင့္ တရုတ္ဖိနပ္ေစ်းကြက္ကိုမယွဥ္ႏိုင္ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ဖိနပ္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္တဲ့လုပ္သားေတြအေနနဲ႔ အလုပ္ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကို္င္ေနရျပီး  ဖိနပ္လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕လည္း လုပ္ငန္း ရပ္နားထားရးတာေတြရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

လက္ရွိမိုးတြင္းကာလဖိနပ္ေစ်းကြက္မွာလည္း တရုတ္ဖိနပ္ေစ်းကြက္ဟာ(၇၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေရာင္းအားရွိေနၿပီး  ့ျပည္တြင္းျဖစ္ဖိနပ္ေရာင္းအားကေတာ့ (၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တရုတ္ဖိနပ္ေစ်းကြက္ကို ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ဖို႔ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာအရင္းအႏွီး ေတြလိုအပ္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဖိနပ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေယာက်္ားဖိနပ္ တစ္ရံကိုေငြက်ပ္(၁၂၀၀)နဲ႔(၂၀၀၀)ၾကား ၊မိန္းမစီးဖိနပ္ တစ္ရံကို ေငြက်ပ္(၁၀၀၀)နဲ႔ (၂၀၀၀)ၾကား ေစ်းေတြနဲ႔  မဂၤလာေစ်း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း၊သိမ္ၾကီးေစ်းေတြရွိ လက္ကားဆိုင္ေတြကို ေပးပို႔ေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

ဖိနပ္၀ယ္ယူသူေတြအေနနဲ႔လည္း ေစ်းသက္သာျပီး လွပတဲ့ တရုတ္ဖိနပ္ေတြေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ဖိနပ္ေတြကို ၀ယ္ယူမႈနည္းတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ျပည္တြင္းျဖစ္ဖိနပ္ေတြ ၀ယ္ယူမႈဟာ နယ္ဖက္ကပိုမိုမ်ားျပားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွာေတာ့ အနည္းငယ္သာ ရွိတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဖိနပ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြအေနနဲ႔ ကုန္ၾကမ္းေတြကိုျပည္တြင္းက(၇၅)ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည္ပက (၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္း ကုန္ၾကမ္းကို အသုးံျပဳေနျပီး ျပည္တြင္းျဖစ္ဖိနပ္ေတြကို  မဂၤလာေစ်းႏွင့္သိမ္ၾကီးေစ်းတို႔မွတစ္ဆင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို ၿဖန္႔ေ၀ေပးေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News