သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တဲ႔အေနနဲ႕ သစ္ပင္စိုက္ပြဲကို လွ်ပ္တစ္ျပက္သတင္းဂ်ာနယ္နဲ႕ အမွတ္တရစာေပထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီေရးတို႔မွဦးစီးၿပီး ဇြန္လ(၁၉)ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ပုလဲၿမိဳ႕သစ္ ေရႊနံ႕သာစံျပ ျမေရႊပင္သဒၶမၼသုခဓမၼရိပ္သာရွိ အနုပညာဆည္းဆာရိပ္သာအတြင္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လွ်ပ္တစ္ျပက္သတင္းဂ်ာနယ္နဲ႔ အမွတ္တရစာေပထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိေရးတို႔မွဦးစီးၿပီး အခုလို သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဴးလိုကေကာင္းတဲ့ရာသီမွာ အရိပ္ရအပင္ေတြကို  က႑ေပါင္းစံုမွ အနုပညာရွင္မ်ားပူးေပါင္းၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ စတင္စိုက္ပ်ိဴးတာျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္ေတြကို ျပည္သူလူထုအတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအသိအျမင္တိုးပြားလာၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းတတ္ေစဖိုနဲ႕ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ အရိပ္ရအပင္ေတြျဖစ္ေအာင္စိုက္ပ်ိဳးတာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

အခုအခ်ိန္မွာ သဘာ၀ေတာေတြ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေျမေတြခ်ဲ႕ ထြင္လာၾကျခင္း၊ သစ္ပင္ေတြအလြန္အကၽြံထုတ္ယူသံုးစြဲလာမႈေတြေၾကာင့္ မထင္မွတ္တဲ့ေနရာေဒသေတြမွာ ေရႀကီးတာေတြျဖစ္ေပၚျခင္း၊ သစ္ပင္ေတြခုတ္ထြင္ၾကျခင္းေၾကာင့္ သစ္ပင္ေတြမရွိေတာ့တဲ့အခါ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္းေတြ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အတြက္ အခုလို အရိပ္ရသစ္ပင္ေတြကို ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဴးလာဖို႕လိုအပ္တယ္လို႔ စာေရးဆရာႀကီးတစ္ဦးမွအခုလိုေျပာပါတယ္။

သစ္ပင္စိုက္ပြဲမွာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ေရေျမနဲ႕ကိုက္ညီၿပီး အရိပ္ရအပင္ျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္ခ်ယ္ရီ အပင္ေပါင္း(၁၃၀)ေက်ာ္ကို စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း အရိပ္ရအပင္ေတြကို ဆက္လက္စိုက္ပ်ိဳးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ယခုစိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့ သစ္ပင္ေတြကိုလည္း ေန႔စဥ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႕အတြက္ ၀န္ထမ္းထားရွိသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးၿပီးသားအပင္ေတြကို နာမည္စိုက္ထူထားတဲ့ေနရာေတြမွာ ပ်ိဳးပင္ေနရာလိုက္လံခ်ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ 

အခုလို သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးတာကို ေရႊနံ႕သာစံျပျမေရႊပင္သဒၶမၼသုခဓမၼရိပ္သာရွိ အနုပညာဆည္းဆာရိပ္သာအတြင္းက ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ ရိပ္သာ၀င္းအတြင္းမွာ သစ္ပင္ေတြကို စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးစိုက္ပ်ိဳးထားတာကိုလည္းေတြ႔ရပါတယ္။ သစ္ပင္စိုက္ပြဲကို လွ်ပ္တစ္ျပက္သတင္းဂ်ာနယ္နဲ႔ အမွတ္တရစာေပထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိေရးတို႔မွ ေနာက္ထပ္အပင္(၁၀၀၀)အထိ ဆက္လက္စိုက္ပ်ိဳးသြားမယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။

 

 

Related News