ေရႊတိဂံုေစတီရင္ျပင္ေတာ္မွာ ဘုရားဖူးျပည္သူေတြ သြားလာေရးအဆင္ေျပေစဖို႔အတြက္ ေနပူခံစက်င္ေက်ာက္ျပားမ်ား အစားထိုးလဲလွယ္ျခင္းကို ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ေမလက စတင္ခဲ့ၿပီး ယခု (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၁၉)ရက္အထိ (၄၆) ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ၿပီးစီးေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ ႏြယ္နီ၀င္းက ဆက္လက္တင္ဆက္ေပးမွာၿဖစ္ပါတယ္။

ေရႊတိဂံုေစတီရင္ျပင္ေတာ္မွာ ေနပူခံေက်ာက္ျပားမ်ားအစားထိုးလဲလွယ္မႈကို ရင္ျပင္ေတာ္ဆီမီးခံုေရွ႕ေလွ်ာက္လမ္းအပိုင္း(၁)၊ ရင္ျပင္ေတာ္ဆီမီးခံုေရွ႕ေလွ်ာက္လမ္းအပိုင္း(၂)နဲ႔ ပထမ မဟာရံတံတိုင္းနဲ႔ကပ္လ်က္တန္ေဆာင္းမ်ားအပိုင္း(၃) ဆိုၿပီးအပိုင္း(၃)ပိုင္းခြဲကာလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

အခုလိုေရႊတိဂံုေစတီရင္ျပင္ေတာ္ေနပူခံေက်ာက္ျပားမ်ားအစားထိုးလဲလွယ္မယ့္ခန္႔မွန္းဧရိယာအေနနဲ႔ (၂၄၆၄.၈၁)က်င္းခန္႔မွန္းထားၿပီး ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြကိုက်ပ္သိန္းေပါင္းတစ္ေသာင္းကိုးေထာင္ေက်ာ္ခန္႔မွန္းထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ေရႊတိဂံုေစတီရင္ျပင္ေတာ္မွာေနပူခံေက်ာက္ျပားမ်ားအစားထိုးလဲလွယ္တာဟာ ေႏြရာသီမွာဘုရားဖူးျပည္သူ ေတြ အဆင္ေျပေစဖို႔ အဓိကရည္ရြယ္ၿပီး လဲလွယ္တာလို႔သိရပါတယ္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ေဂါပက အဖြဲ႕ရဲ႕သက္မွတ္စံခ်ိန္နဲ႔ ညီတဲ့ စက်င္ေက်ာက္ျပားလံုေလာက္ေအာင္ရရွိခဲ့ပါကေက်ာက္ျပားမ်ား အစားထိုးလဲ လွယ္မႈ အခု(၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News