အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ျပစ္ဒဏ္က်ေနသူေတြထဲက အခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းကို ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုျပီး ေအာင္ျမင္ခဲ့သူေတြကို အက်ဥ္းဦးစီး႒ာနက ဇြန္လ(၁၉)ရက္ေန႔မွာ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။အခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို အင္းစိန္ေထာင္က အက်ဥ္းသား ၃၂ဦး၊ အက်ဥ္းသူတစ္ဦး၊ အခ်ဳပ္သား ၁ဦး စုစုေပါင္း ေျဖဆိုသူ ၃၄ ဦး၀င္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ရာ ၁၉ဦး ေအာင္ျမင္ခဲ့ကာ သံုးဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္တစ္ဦး၊ ႏွစ္ဘာသာဂုဏ္ထူးရ သူတစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရသူေလးဦး ထြက္ေပၚခဲ႕ပါတယ္။

ဒီလို ထူးခ်ြန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့သူေတြ၊ ဂုဏ္ထူးရထူးခၽြန္အက်ဥ္းသားေတြနဲ႔ သင္ၾကားေရးပိုင္းမွာ ပါ၀င္ကူညီေပးခဲ႕တဲ႕ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္က ပညာေရး၀န္ထမ္းေတြ၊ ေထာင္တြင္းအနီးကပ္ သင္ၾကားေပးခဲ႔တဲ့ ေထာင္တြင္း ျပစ္ဒဏ္က်သူေတြကို ဂုဏ္ျပဳေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။တကၠသို္လ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ႕သူေတြကို အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္နဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ျပီး အေ၀းသင္ပညာေရးကို ဆက္လက္ သင္ယူႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွာ၂၀၁၄ ကေန လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္သူ ၂၉ ဦး အထိရွိခဲ့ပါတယ္။

အခုပညာသင္ႏွစ္ မွာလည္း အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွာ ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ငါးတန္း ၁၀ဦး၊ ေျခာက္တန္း ၉ဦး၊ ခုႏွစ္တန္း ၃ဦး၊ ရွစ္တန္း ၁၀ဦး ၊ ကိုးတန္း ၁၇ဦးနဲ႔ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ၃၅ ဦးရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။အခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို အင္းစိန္  အပါအဝင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက အက်ဥ္းေထာင္ေတြကေန အက်ဥ္းသား၊အက်ဥ္းသူ ၉၃ဦး အခ်ဳပ္သား ၁၁ဦး စုစုေပါင္း ၁၀၄ ဦးဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ျပီး ၄၇ဦး ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ တယ္။ 

 

 

Related News