ဗိုလ္တေထာင္က်ဳိက္ေဒးအပ္ ဆံေတာ္ဦးေစတီေတာ္သုိ႔ ယခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ၀င္ေရာက္မႈ မ်ားျပားလာတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဗိုလ္တေထာင္က်ဳိက္ေဒးအပ္ေစတီေတာ္ကို ထုိင္းလူမ်ဳိး၊ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး၊ ဂ်ပန္နဲ႔ ဥေရာပလူမ်ဳိးမ်ား အမ်ားအျပားလာ ေရာက္ၾက ၿပီး (၅၀)ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ထုိင္းလူမ်ဳိးမ်ားအေနနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ဆံေတာ္ အစစ္ကို လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ျခင္းနဲ႔၊ ဘိုးဘိုးႀကီးကို လာေရာက္ပြဲထိုးၾက တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ပြင့္လင္းရာသီေတြမွာေတာ့ စေန ၊ တနဂၤေႏြလို ရက္မ်ဳိးမွာ ႏိုင္ငံျခားသား တစ္ေန႔ကို တစ္ေထာင္ေက်ာ္ လာေရာက္ေလ့ရွိၿပီး ယခုလို မိုးရာသီရဲ႕ စေန၊ တနဂၤေႏြလို ရက္မ်ဳိးမွာေတာ့ (၇၀၀)ခန္႔ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ဧည့္ဝင္ေၾကးကိုေတာ့ တစ္ဦးကို ေျခာက္ေထာင္က်ပ္ ေကာက္ခံေနၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျဖစ္ ကင္မရာကင္းလြတ္ခြင့္၊ သန္႔စင္ခန္းအခမဲ့၊ ေရသန္႔ဗူး၊ စႏိုးတာဝါမ်ားအခမဲ့ေပးေဝၿပီး လံုခ်ည္မ်ားလည္း ငွားရမ္းေပးမႈေတြရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ရဲ႕ ေမလမွာ ႏုိင္ငံျခားသားဦးေရတစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္၀င္ေရာက္မႈရွိခဲ့ၿပီး အခုႏွစ္ေမလမွာေတာ့ ႏွစ္ေသာင္း သံုးေထာင္နီးပါးရွိခဲ့တယ္လို႔  သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကိုႏိုင္ငံၿခားသား၀င္ေရာက္မႈမွာအမ်ားဆံုးၿဖစ္ၿပီး ဗိုလ္တေထာင္က်ဳိ္က္ေဒးအပ္ဆံေတာ္ဦးေစတီေတာ္ကေတာ့ ႏိုင္ငံၿခားသား၀င္ေရာက္မႈ ဒုတိယအမ်ားဆံုးၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News