ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ KOICA တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ ေက်းရြာသစ္လႈပ္ရွားမႈစီမံကိန္း SMU က ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက အေထာက္အကူျဖစ္ေစတယ္လို႔ ဒီစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေက်းရြာက သိရပါတယ္။ဘန္႔တင္ေက်းရြာဟာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ထဲကေက်းရြာတစ္ခုပါ။ အိမ္ေျခ(၁၅၀)ရွိၿပီး လူဦးေရ(၆၀၀)ဝန္းက်င္ရွိတဲ့ရြာတစ္ရြာျဖစ္ပါတယ္။

ေဒသခံေတြကဆန္စပါးကိုအဓိကထား စိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး သစ္သီးဝလံပန္းမန္စိုက္ပ်ိဳးတာနဲ႔ေမြးျမဴေရးကိုလည္းလုပ္ကိုင္ၾကပါတယ္။ ဘန္႔တင္ေက်းရြာကို ေက်းရြာလမ္းအတိုင္း ဝင္လာမယ္ဆိုရင္ တစ္ရြာလံုးနီးပါး ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းထားတာေတြ႔ျမင္ရမွာပါ။ ရြာအတြင္းမွာ အမိႈက္ကင္းစင္ေရးကိုလည္း ေဒသခံေတြက ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။

ရြာရဲ့ေသာက္ေရသံုးေရသန္႔ရဖို႔အတြက္ ေရစင္တည္ေဆာက္ၿပီး အိမ္တိုင္ရာေရာက္ေရေပးေဝတဲ့စနစ္ေတ ြေဆာင္ရြက္ထားတာကို ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ ဘန္႔တင္ေက်းရြာမွာ ယခင္ကဖြံၿဖိဳးမႈအားနည္းေပမယ့္ ေက်းရြာသစ္လႈပ္ရွားမႈစီမံကိန္း SMU ေဆာင္ ရြက္ေနတဲ့ ေနာက္ပိုင္းအခုလိုေျပာင္းလဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေက်းရြာသစ္လႈပ္ရွားမႈစီမံကိန္း SMU ကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ ကိုရီးယားအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ KOICA တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကစတင္ခဲ့တာပါ။ ဒီစီမံကိန္းကို တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္(၉) ခုမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္(၂၅)ၿမိဳ႕နယ္က ေက်းရြာ(၁၀၀)မွာ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

စီမံကိန္းကာလကိုေတာ့ (၅)ႏွစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး ပထမ(၂)ႏွစ္မွာ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး က်န္(၃)ႏွစ္မွာေတာ့  ေက်းရြာဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေက်းရြာတစ္ရြာကို ၁ႏွစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂)ေသာင္းေထာက္ပံ့ေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းမွာေဒသခံေတြက ေက်းရြာဝင္ေငြတိုးပြားေရး၊ စြမ္းေဆာင္ျမွင့္တင္ေရးနဲ႔ လူေနမႈဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးေတြကို ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ၾကရပါတယ္။

ေက်းရြာသစ္လႈပ္ရွားမႈစီမံကိန္း SMU (ဘန္႔တင္ေက်းရြာ) ေက်းရြာသစ္လႈပ္ရွားမႈစီမံကိန္း SMU ကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းရြာ(၁၀)ရြာမွာေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဘန္႔တင္ေက်းရြာက ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္း ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတတိယနဲ႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ပထမရရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News