(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ ၀င္ေရာက္မႈက်ဆင္းခဲ့ေပမယ့္ မတ္လစတင္ၿပီး ျပန္လည္ျမင့္တက္လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလနဲ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလရဲ႕ ႏုိင္ငံၿခားသားဧည့္၀င္ေရာက္မႈဟာ(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ကာလတူနဲ႔ နႈိင္းယွဥ္ရင္ နွစ္ေသာင္းနီးပါး၀င္ေရာက္မႈေလ်ာ့က်ခဲ့ပါတယ္။

အခုႏွစ္ မတ္လမွာ(၆၅၀၀)ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ မတ္လနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက (၁၅၀၀)နီးပါးပိုမို မ်ားျပားလာခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္နဲ႔ ကာလတူႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ေတြအရ အခုႏွစ္ ဧၿပီလမွာေတာ့ (၅၀၀)ခန္႔မ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး ေမလမွာ (၄၀၀၀)နီးပါးထိမ်ားျပားလာခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့  ထုိင္း၊ကိုရီးယား၊တရုတ္၊ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံေတြက အမ်ားဆံုးလာေရာက္ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္ေတြအတြက္ေတာင္ဖက္မုခ္နဲ႔ အေနာက္ဖက္မုခ္မ်ားမွာ ေကာ္ဖီ၊ စႏိုးတာ၀ါ၊ ေရသန္႔ဘူးမ်ားကို ေပးထားတာ၊ အိမ္သာမ်ားထားရွိေပးထားတာအျပင္ လံုခ်ည္မ်ားကိုလည္း ငွားရမ္းေပးထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဒီလို၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ေတာင္ဖက္မုခ္နဲ႔ အေနာက္ဖက္မုခ္မွာသာေပးထားတာေၾကာင့္ က်န္တဲ့မုခ္ေတြကတက္ေရာက္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ေတြအေနနဲ႔ အဆိုပါ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို မသိရွိၾကဘူးလို႔ေျပာပါတယ္။

ဧည့္၀င္ေၾကးေကာက္ခံရရွိေငြမ်ားကို ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္နဲ႔ေစတီေတာ္ပရ၀ဏ္အတြင္း အေဆာက္အဦမ်ား ျပန္လည္ၿပင္ဆင္မႈအတြက္ အသံုးၿပဳေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကုိ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ႏုိင္ငံၿခားသားဧည့္သည္(၅)သိန္းခြဲေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့ေပမယ့္ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္နဲ႕ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ (၆)ေသာင္းေက်ာ္ ေလ်ာ့က်သြားပါတယ္။ 

 

 

Related News