တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာင္းက်ိဳးေက်းရြာ၊ အာစိဏၰသီရိပရဟိတေက်ာင္းက ကေလးငယ္ေတြကို ငယ္စဥ္ကတည္းက အမႈိက္ကိုစည္းကမ္းတက်စြန္႔ပစ္တတ္ေစဖို႕ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈဆိုင္ရာအသိပညာေတြကို Clean Yangon မဂၤလာပါပရဟိတလူငယ္မ်ားအသင္းက ေစတနာ့၀န္ထမ္းသင္ၾကားေရးဆရာ၊ဆရာမေတြနဲ႔  ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္တို႕ကသြားေရာက္သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာင္းက်ိဳးေက်းရြာ၊ အာစိဏၰသီရိပရဟိတေက်ာင္းမွာေနထိုင္ၿပီး ပညာသင္ယူေနတဲ့ ကေလးငယ္ေတြ အမႈိက္ကိုစည္းကမ္းတက်စြန္႕ပစ္တတ္ေစဖို႔ သူတို႔ေနထိုင္တဲ့ ေက်ာင္းက ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ကေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားလို႕ ကေလးငယ္ေတြအေနနဲ႕ အမိႈိက္စနစ္တက်စြန္႔ပစ္မႈေတြကို သိရွိနားလည္ေနတာကို ေတြ႕ရွိရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အာစိဏၰသီရိပရဟိတေက်ာင္း ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းဖို႔အတြက္ အမႈိက္ေတြကို မိုးတြင္းကာလမွာ  ေက်ာင္းအတြင္းက အမႈိက္ကန္မွာအမႈိက္စုစည္းထားၿပီး ေႏြရာသီမွာ အမႈိက္ေတြကို မီးရွိဳ႕ဖ်က္စီးၿပီး ေျမၾသဇာအျဖစ္ျပန္လည္အသံုးျပဳေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။

အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈဆိုင္ရာအသိပညာေပးျပဳလုပ္တာေတြကို ေစတနာ့၀န္ထမ္းသင္ၾကားေရးဆရာေတြက ကေလးငယ္ေတြကို သင္ၾကားေပးရာမွာ ကေလးေတြအလြယ္တကူသိရွိနားလည္နိုင္မယ့္အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈဆိုင္ရာကဗ်ာေလးေတြနဲ႕ သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ၾကားမႈအေပၚ ကေလးငယ္ေတြစိတ္၀င္စားမႈရွိေအာင္ စည္းကမ္းတက်အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းၿပီး မွန္ကန္ေအာင္ေျဖနိုင္တဲ့ကေလးငယ္ေတြကို မုန္႔ေတြေပးၿပီး သင္ၾကားမႈ ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္သင္ၾကားေပးေနတာကိုလည္းေတြ႕ရပါတယ္။စည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈေတြကို လိုက္လံစစ္ေဆးၾကည့္တဲ့အခါ လူေတြအေနနဲ႕ ငယ္စဥ္ကတည္းကစည္းကမ္းရွိစြာအမႈိက္ပစ္တက္ဖို႕ကို  စနစ္တက်သင္ၾကားေပးျခင္း မခံခဲ့ရတာေတြေၾကာင့္ ကေလးငယ္ေတြကေနတစ္ဆင့္ မိဘေတြပါသိရွိနားလည္ေအာင္ အခုလို အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈဆိုင္ရာအသိပညာေတြကို ျပဳလုပ္သင္ၾကားဖို႕စီစဥ္ျဖစ္တာလို႕သိရပါတယ္။

Clean Yangon မဂၤလာပါပရဟိတလူငယ္မ်ားအသင္းက အခုလို အမႈိက္ေလ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးအစီအစဥ္ေတြကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပငသာယာေရးေကာ္မတီနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး  အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ အထက္တန္းအဆင့္အသိပညာေပးေဟာေျပာျခင္းကို ဇူလိုင္လ(၆)ရက္က အ.ထ.က(၃) မဂၤလာေတာင္ညြန္႕မွာ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News