(၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာႏွစ္မွာ က်ပ္(200)တန္ ထီ (၃၂၈)ၾကိမ္မွ (၃၉၉)ၾကိမ္အထိ ဆုမဲ လာေရာက္မထုတ္ယူတဲ့ ဆုေၾကးေတြကုိႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြအျဖစ္သိမ္းဆည္းခဲ့တယ္လို႔သိပါတယ္။ဆုမဲအေရအတြက္ကေတာ့ (၅၆၈၂၆)ဆုရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဆုမဲမ်ားကို တစ္ႏွစ္မျပည့္မီ ဘ႑ာသိမ္းမည့္လကို (တစ္လ)ၾကိဳတင္ျပီး ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနရံုး၊ အစိုးရအဖြဲ႔ရံုးမ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရံုးမ်ားရဲ႕ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းမ်ားနဲ႔ www.ird myanmar.gov.mm မွာ လည္း အခ်ိန္မီေၾကညာေပးထားတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ထီဆုေၾကး လာေရာက္မထုတ္ယူျခင္းက ျပည္သူအမ်ားစုကေၾကာျငာထားတဲ့ေနရာေတြကို သတိမမူတာေတြနဲ႔၊ သတင္းစာဖတ္ရႈရာမွာ ဘ႑ာသိမ္းေၾကာျငာမ်ားၾကည့္ရန္နဲ႔ ထီတိုက္စစ္ဖို႔အားနည္းျခင္း၊ ထီစာရြက္မ်ားေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးျခင္း၊ ထီထိုးျပီး ထီမတိုက္မိပဲ ထီဆိုင္မွ အေၾကာင္းၾကားလာမယ္လို႔ တစ္ထစ္ခ်ထင္ျမင္ျပီး ထီတိုက္ရန္ ေမ့ေလွ်ာ့ျခင္းေတြေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News