မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသင္တန္းအပတ္စဥ္(၃)သင္တန္းဆင္းပြဲကို ဒီကေန႔ ဇူလိုင္လ(၁၁)ရက္မွာ ကမာၻေအးဘုရားလမ္းရွိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း(ရန္ကုန္)မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး ျဖတ္ၿပီးသူေတြကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔အတြက္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္မွာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း(ရန္ကုန္) ဖြင့္လွစ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း(ရန္ကုန္) မွာမူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူေတြကိုသာလက္ခံတာျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးေၾကာင္းေထာက္ခံစာကိုေတာ့ ရြာသာႀကီးစိတ္က်န္းမာေရးေဆးရံုနဲ႔ အစိုးရအသိအမွတ္ ျပဳေဆးရံုေဆးခန္းေတြရဲ႕ ေထာက္ခံစာရရွိမွ တက္ေရာက္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ သင္တန္းသားေတြကို စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္မႈ၊ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာဖို႔အတြက္ အားကစားနည္းမ်ား အျပင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေတြျဖစ္တဲ့ ဆပ္ျပာဆီလုပ္ငန္းနဲ႔ တံဆိပ္ရိုက္လုပ္ငန္္္းေတြကို သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ သင္တန္းဆင္းၿပီး သင္တန္းသားေတြကိုလည္း ေစတနာ့၀န္ထမ္းေတြက(၁)ႏွစ္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းျခင္းေတြလုပ္ေဆာင္ေပးတယ္လို႔သိရပါတယ္။

သင္တန္းသားေတြကေတာ့ အခုလိုမူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာပါသင္ၾကားေပးတဲ့အတြက္ ဘ၀အတြက္ရည္မွန္းခ်က္ေတြရွိလာတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သင္တန္းကသင္ၾကားေပးတဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေတြကိုသင္ယူၿပီး သင္တန္းဆင္းၿပီးရင္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာျပန္လည္အသံုးခ်သြားမယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ သင္တန္းတက္ေနခ်ိန္မွာ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာဖို႔အတြက္ အားကစားနည္းေတြအျပင္ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေလ့က်င့္မႈကိုပါသင္ၾကားေပးတာေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္ေတြျပန္လည္ၾကံ႕ခိုင္လာတယ္လို႔သင္တန္းသားေတြကေျပာပါတယ္။

သင္တန္းသားေတြရဲ႕မိဘေတြကလဲ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူေတြနဲ႔ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူေတြအတြက္ ဒီလိုသင္တန္းမ်ိဳးေတြဟာ ေကာင္းမြန္တာေၾကာင့္ အမွန္တစ္ကယ္ လိုအပ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း(ရန္ကုန္)မွာ သင္တန္းအပတ္စဥ္တစ္ခုကို(၃၅)ရက္သင္ၾကားေပးတာျဖစ္ၿပီး၊ သင္တန္းသားေတြအေနနဲ႔ သင္တန္းအပတ္စဥ္တစ္ခုနဲ႔လံုေလာက္မႈမရွိပါက သင္တန္းအပတ္စဥ္(၂)ခုထိ သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သင္တန္းအပတ္စဥ္တစ္ခုမွာ သင္တန္းသား(၂၀)လက္ခံတာျဖစ္ၿပီး အခုအပတ္စဥ္(၃)အထိ သင္တန္းသား(၅၀)ေက်ာ္ သင္တန္းဆင္းၿပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

 

Related News