ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ Flinders(ဖလင္ဒါ) တကၠသိုလ္နဲ႕ ျပည္တြင္းက မသန္စြမ္းေရးရာလႈပ္ရွားေနတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ  စုေပါင္းျပီး ဒီကေန႔ ဇူလိုင္လ(၁၁)ရက္က ဂႏၶမာ Ballroom မွာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ႏွစ္ရက္ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ျပီး ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ Flinders(ဖလင္ဒါ) တကၠသိုလ္ကေန မသန္စြမ္းေရးရာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြအျပင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနနဲ႕ ပညာေရးနယ္ပယ္မွ ဆရာမေတြ၊ မသန္စြမ္းကေလးငယ္ေတြရဲ႕ မိဘေတြကို အေထာက္အကူျပဳ ဘာသာရပ္ေတြ ပို႕ခ်ေပးသြားမွာပါ။ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡေတြက မသန္စြမ္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ နည္းပညာပိုင္းေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႕၊ မသန္စြမ္းကေလးငယ္ေတြကို စနစ္တက် ပ်ိဳးေထာင္ႏုိင္ဖို႕ စတဲ့ နည္းပညာေတြ ပို႕ခ်သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ Flinders(ဖလင္ဒါ) တကၠသိုလ္က  ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဌာနနဲ႕ပူးေပါင္းျပီး Colombo Plan ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႕ မသန္စြမ္းေရးရာဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ပညာသင္ဆုေတြ ေခၚယူေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပိုစိတ္ဝင္စားတာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္မွာပဲ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕ေလးခုက ၁၅ ဦးကို ပညာသင္ဆုေပးခဲ့တဲ့ အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ က်န္ေနေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြကို ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြ ထပ္မံပို႕ခ်ေပးလိုတာေၾကာင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။  ဒီအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပီးရင္ေတာ့  ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ Flinders(ဖလင္ဒါ) တကၠသိုလ္က  ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မသန္စြမ္းအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ေနာက္ႏွစ္အတြက္ ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္နဲ႕ ထပ္မ ေခၚယူျပီး ပညာရပ္ေတြ ပို႕ခ်ေပးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News