ျမန္မာႏိုင္ငံ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒ အေပၚ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ေတြသုံးသပ္ေဆြးေႏြးတဲ့ အခမ္းအနားကို ဇူလိုင္လ (၁၀) ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ Hotel Marvel မွာ က်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးဥပေဒ ကို (၂၀၁၁) ခုႏွစ္မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒီဥပေဒဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အလြန္အေရးပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ (၇)ႏွစ္တာကာလ အတြင္းဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ၾကရာမွာ အခက္အခဲေတြ ရွိခဲ့ၿပီး အမွန္တစ္ကယ္ ေငြလိုအပ္သူေတြေခ်းေငြမရရွိျခင္း၊ ရရွိတဲ့ေခ်းေငြပမာဏမလုံေလာက္ၿခင္းနဲ႔ လုပ္ငန္းစတင္လိုသူေတြ အတြက္လည္း အခက္အခဲမ်ားရွိေနၿခင္းတို႔ၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အေသးစားေငြေရး ေၾကး ေရး ဥပေဒဟာ ျပည္သူေတြအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ အေထာက္အကူျပဳမႈ၊ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္နဲ႔ အခက္အခဲေတြကို ေျမျပင္မွာ ေလ့လာေဆာင္ရြက္မႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရရွိလာတဲ့ ရလဒ္ေတြကို သုံးသပ္ ေဆြးေႏြးတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဒုတိယ ေရေသာက္ျမစ္အဖြဲ႕က ကိုေအာင္သူရက ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူဦးေရ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူေနမႈဘဝ တိုးတက္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အေသးစား ေငြေရး ေၾကးေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒ ဟာ အေျခခံလူတန္းစားေတြ အတြက္ လူမႈဘဝ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ အေထာက္အကူေပးတဲ့ ဥပေဒျဖစ္တယ္ လို႔ေျပာပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစဖို႔၊ ေက်းလက္ ေနျပည္သူလူထု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ဒီသုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲမွာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

 

Related News