ပန္းခ်ီဆရာမဇြန္အိျဖဴ ရဲ႕ ပထမဆံုးအၾကိမ္ တကိုယ္ေတာ္ ပန္းခ်ီျပပဲြကို  ဇူလိုင္လ(11)ရက္မွ ဇူလိုင္လ(13)ရက္ထိ (3)ရက္ၾကာ Ok Art Grallary မွာ ျပသေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းခ်ီဆရာမဇြန္အိျဖဴက စိတ္ခံစားခ်က္ကို အဓိကေရးဆြဲထားတဲ့  ပန္းခ်ီကား(37)ကားကို ျပသထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုျပသထားတဲ႔ပန္းခ်ီကားေတြက အက္ခရိုင္းလစ္ေဆးတစ္မ်ိဳးထဲကိုသာသံုးျပီး ေရးဆြဲထားတဲ့ ကားေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီပန္းခ်ီကားေရးဆြဲနည္းက တျခားပန္းခ်ီဆရာေတြေရးဆြဲသလို ေရးဆြဲတာမဟုတ္ဘဲ စကၠဴေပၚမွာ အခရိုင္းလစ္ကို အရင္တင္ျပီး ေျခာက္သြားေအာင္ အေျခာက္ခံရတာျဖစ္ပါတယ္။

အေျခာက္ခံျပီးသား စကၠဴကို ဓါးနဲ႔ပံုေဖာ္ျပီး စကၠဴအၾကည္သံုးကာ ကာလပန္နဲ႔ဒီဇိုင္းျပန္ဆြဲျပီး မီးအလင္းေရာင္နဲ႔ ၾကည့္ရတဲ့ ပန္းခ်ီကားျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ပန္းခ်ီျပပဲြကိုလာေရာက္ၾကည့္ရူတဲ့ သူေတြကို ပန္းခ်ီကားမ်ားအေၾကာင္းကိုရွင္းျပျပီး အေမးအေျဖက႑ျပဳလုပ္ကာ ပန္းခ်ီကားမ်ားကိုလည္း အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ားျပန္လည္ ေပးခဲ့တယ္လုို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News