ငါးမန္းနဲ႔ ငါးလိပ္ေက်ာက္မ်ိဳးစိပ္ေတြ မ်ိဳးတုန္းမသြားေစဖုိ႔ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ရာမွာ  ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈလဲလုိအပ္တယ္လုိ႕ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ေမာ္က ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကေကာက္ယူခဲ႔တဲ႔ စစ္တမ္းေတြအရ ျမန္မာပင္လယ္ျပင္မွာ ငါးမန္းမ်ိဳးစိတ္၁၉မ်ိဳးနဲ႔ ငါးလိပ္ေက်ာက္မ်ိဳးစိပ္၂၆မ်ိဳးရွိတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ကၽြဲငါးမန္းမ်ိဳးစိတ္နဲ႔ Mobula ငါးလိပ္ေက်ာက္မ်ိဳးစိတ္တုိ႕ဟာ ရွားပါးမ်ိဳးစိပ္ေတြျဖစ္တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ငါးမန္းမ်ိဳးစိတ္ေတြကုိ ကမၻာေပၚမွာ တရားမ၀င္ဖမ္းဆီးေရာင္း၀ယ္ေနတာေတြေၾကာင္႕ ရွာပါးလာေနတယ္လုိ႕ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ေမာ္က ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံမွာေတာ့  ငါးမန္းဖမ္းဆီးျခင္းကုိ (၂၀၀၉) ခုနွစ္ထဲက ပိတ္ပင္ထားခဲ႔ျပီး ငါးလိပ္ေက်ာက္နဲ႔ ငါးမန္းမဖမ္းဆီးရ ဧရီယာအျဖစ္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသၾကီး ျမိတ္ကၽြန္းစုက လန္ပိကၽြန္းနဲ႔ ဒုံးကၽြန္းတစ္၀ိုက္က ေရျပင္ကုိ သတ္မွတ္ကာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ငါးမန္းနဲ႔ ငါးလိပ္ေက်ာက္ေတြကုိ ထိန္းသိမ္းနုိင္ဖုိ႔အတြက္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ တကၠသုိလ္ေတြ အပါအ၀င္ FFI, WCS, SEAFDEC စတဲ႔ နုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႕ ဆိုပါတယ္။

အဲဒီလုိလုပ္ေဆာင္ရာမွာ ငါးလိပ္ေက်ာက္နဲ႔ငါးမန္းမဖမ္းဆီးရ ဧရီယာအနီးက ေက်းရြာေတြကုိ သြားေရာက္ျပီး ငါးမန္းနဲ႔ ငါးလိပ္ေက်ာက္ေတြကုိ ဖမ္ဆီးျခင္းမျပဳၾကဖုိ႔ အသိပညာေပးတာေတြ၊ ရွင္းျပတာေတြ လုပ္ေဆာင္ထားတယ္လုိ႕ ေျပာပါတယ္။ ဒုတိယအၾကိမ္အျဖစ္ ငါးမန္းငါးလိပ္ေက်ာက္မ်ိဳးစိပ္မ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင္႔လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကုိ ဇူလုိင္လ ၁၇ရက္က ၁၈ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ Amara Hotelမွာ က်င္းပသြားမယ္လို႔  သိရပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျမန္မာ႔ပင္လယ္ျပင္မွာ ရွိတဲ႔ငါးမန္းငါးလိပ္ေက်ာက္ေတြကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ထိန္းသိမ္းဖုိ႔အတြက္ မဟာဗ်ဳဟာမ်ားခ်မွတ္နုိင္ေရး အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသားအဆင္႕ စီမံခ်က္ေတြခ်မွတ္နုိင္ေရးအတြက္ တက္ေရာက္လာတဲ႔ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ေတြက အၾကံျပဳေဆြးေႏြးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ပထမအၾကိမ္ ငါးမန္း၊ ငါးလိပ္ေက်ာက္ မ်ိဳးစိပ္မ်ားထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင္႔လုပ္ငန္းေကာ္မတီရဲ႕ အစည္းအေ၀းကုိေတာ႔ ျပီးခဲ႔တဲ႔ ဧျပီလ၁၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာန ရုးံမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News