ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၀)ရပ္ကြက္ရွိ (၃၁)လမ္းနဲ႔(၃၂)လမ္း ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားကို စာၾကည့္တိုက္၊ ကေလးကစားကြင္းထည့္သြင္းျပီး  ပန္းၿခံအျဖစ္ အလွဆင္မႈျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ ဒီလိုအလွဆင္ထားတာ(၂)ႏွစ္ေက်ာ္ရွိျပီး အမႈိက္ေတြထပ္မပစ္ေအာင္နဲ႔ ဒီလိုအလွဆင္တာေတြမပ်က္စီးေအာင္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြနဲ႔ေနာက္ေဖးလမ္း ၾကားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕ၿပီး ထိန္းသိမ္းထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၀)ရပ္ကြက္ရွိ (၃၁)လမ္းနဲ႔(၃၂)လမ္း ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား အလွဆင္မႈကို ၂၀၁၆ ခုနွစ္ေမလ(၁၇) ရက္က စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဲဒီနွစ္ဇူလိုင္လပထမအပတ္မွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာပါ။ အခု ေနာက္ေဖးလမ္း ၾကားဖြင့္လွစ္ၿပီး ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြကစည္းကမ္းလိုက္နာျပီး  အရင္ကလိုေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမွာ အမႈိက္ေတြျပန္မပစ္ေအာင္ နဲပ  ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားအတြင္းအေသးစားပ်က္စီးမႈကို  ျပင္ဆင္ဖို႔ကို ရပ္ကြက္ရန္ပံုေငြအသုးံျပဳျပီး လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ (၃၁)လမ္းနဲ႔(၃၂)လမ္းမွာေနထိုင္ၾကတဲ့ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြကေတာ့ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား အလွဆင္မႈမလုပ္ခင္က(၆)လတစ္ခါအမႈိက္ရွင္းဖို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျပီး အခုလိုျပဳျပင္ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ အမႈိက္မပစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေရညွိတိုက္ျခင္း၊ ပန္းပင္ေရေလာင္းျခင္း၊ အမႈိက္လွဲျခင္းစတာေတြကို အလွည့္က်လုပ္ေဆာင္ ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ခုလိုေနာက္ေဖးလမ္းၾကား အလွဆင္တာေတြကို ဒို႔အိမ္အဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေနၿပီး အလွဆင္တဲ့လမ္းေတြရဲ႕ကုန္က်စရိတ္ေတြကိုေတာ့ ဒို႔အိမ္အဖြဲ႕က(၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ကူညီေပးၿပီး ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြက (၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္းထည့္၀င္ရတယ္ လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News