အာဇာနည္ေန႔တြင္ ျပည္သူေတြစည္းကမ္းတက် အမႈိက္စြန္႕ပစ္နိုင္ဖို႔ အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားနဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ ေနရာေတြမွာ အမႈိက္ပုးံေတြကို  ဇူလိုင္လ(၁၇)ရက္မွာ ခ်ထားေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနက အာဇာနည္ကုန္း ဧရိယာ ဆက္စပ္လမ္းေတြမွာ  ျပည္သူေတြ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ဖို႕ အမႈိက္ပုးံ အခု (၅၀)၊ ၀န္ႀကီးမ်ားရံုးမွာ အမႈိက္ပုးံ အခု (၇၀)နဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းေနအိမ္ျပတိုက္ မွာ အမႈိက္ပုးံ အခု ၅၀ ခ်ထားေဆာင္ရြက္ ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြက အမႈိက္ပံုးၾကီးေတြမွာ စြန္႔ပစ္ခဲ႔ရတာျဖစ္ေပမယ့္ ဒီအမႈိက္ပံုးေတြက  ျပည္သူေတြရဲ႕ လံုျခံဳေရးကို ထိခိုက္ေစနိုင္တာေၾကာင့္  ေနာက္ပိုင္းမွာ အမႈိက္အိတ္စြပ္ထားတဲ့ အမႈိက္ပုးံေတြကို ခ်ထားေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနအေနနဲ႕ အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားအတြက္ အခမ္းအနားက်င္းပမယ့္ ပတ္၀န္းက်င္လံုျခံဳေရးအတြက္ သန္႕ရွင္းေရးပိုင္းေတြကို အခမ္းအနားမတိုင္ခင္ ရက္(၂၀)အလိုထဲက စီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ အာဇာနည္ကုန္းနဲ႕ ဆက္စပ္ဧရိယာလမ္းေတြ၊ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ျပတိုက္နဲ႕ ဆက္စပ္ဧရိယာအပါအ၀င္ အတြင္း၀န္မ်ားရံုးနဲ႕ ဆက္စပ္ဧရိယာဆိုၿပီး အပိုင္း(၃)ပိုင္းခြဲၿပီးေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အခမ္းအနားကာလမွာလည္း ျပည္သူေတြအမႈိက္စြန္႕ပစ္ရာမွာ အဆင္ေျပေစဖို႕အိပ္စြပ္အမႈိက္ပုးံခ်ထားတာေတြအျပင္ အာဇာနည္ကုန္းကို လာေရာက္ဂါရ၀ျပဳမယ့္ အေရးႀကီးလူပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႕ ျပည္သူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအရ အေပါ့သြားနိုင္ဖို႕ အာဇာနည္ကုန္းအနီးတ၀ိုက္ လင့္လမ္းနားမွာ ေရြ႕ေျပာင္းသန္႔စင္ခန္း(၆)လံုး၊ ေသြးေဆးကန္ေဘးမွာ  (၂)လံုးနဲ႕ ၀န္ႀကီးမ်ားရံုးမွာ  (၁၀)လံုးခ်ထားေပးမွာျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္မွာေတာ့ အမ်ားသံုးသန္႔စင္ခန္းလံုေလာက္မႈရွိတဲ့အတြက္ ေရြ႕ေျပာင္းသန္႔စင္ခန္းေတြထားရွိမွာ မဟုတ္ဘူးလို႕သိရပါတယ္။

အာဇာနည္ေန႔မွာ ပတ္၀န္းက်င္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနက အမႈိက္စြန္႕ပစ္ဖို႕ အိပ္စြပ္အမႈိက္ပုးံေတြ ခ်ထားေဆာင္ရြက္ထားသလို  အျခား ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း အာဇာနည္ကုန္းအနီးတ၀ိုက္မွာ အဖြဲ႕ေတြခြဲၿပီး လမ္းေပၚမွာ စည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္ထားတဲ့ အမႈိက္ေတြ လိုက္လံသိမ္းဆည္းတာေတြကို လည္းျပဳလုပ္သြားမယ္္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News