လာမယ့္ဘ႑ာႏွစ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျမစ္၊ေခ်ာင္းေတြမွာကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးနဲ႕ ေသာင္တူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းေတြလုပ္ကုိင္ဖို႔ ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံထားမႈအေပၚ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္က  ေျမျပင္အေျခအေနေတြကုိ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးနဲ႕ ေသာင္တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းေတြကို  လာမယ့္(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘ႑ာႏွစ္မွာ လုပ္ေဆာင္ဖို႕ သက္ဆိုင္ရာဌာနက ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘတ္ဂ်တ္ေတာင္းခံမႈပမာဏနဲ႕ ေျမျပင္လိုအပ္ခ်က္အေျခအေနေတြ ကိုက္ညီမႈရွိ၊မရွိ၊ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈရွိ၊မရွိေတြကို စစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒီေကာ္မတီဟာ ဇူလိုင္(၂၃)ရက္ကစၿပီး ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္း လုပ္ကုိင္မယ့္ ေနရာ(၈)ေနရာကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ႕စစ္ေဆးခဲ့တာပါ။ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ေနရာ(၈)ေနရာအတြက္ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းလုပ္ကုိင္ဖို႕  ေငြက်ပ္(၂၀၀၂.၆၁၉)သန္း ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံထားတာျဖစ္ပါတယ္။  ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ မလုပ္ေဆာင္ရင္ လူေနအိမ္ေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ေစတီပုထိုးေတြ ၿပိဳက်ပ်က္စီးတာေတြျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တယ္လို႔လည္း ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသက္သက္မူကေျပာပါတယ္။

ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္းမွာ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ေဆာင္မယ့္ ေနရာေတြကေတာ့ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕ပရိယတၱိဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအနီး၊ ပါဒ၀နယ္ေျမရွိ ပါဒ၀ေခ်ာင္း အနီး၊ ပန္းေတာေက်းရြာကိုးန၀င္းေစတီအနီး၊ စင္မေကာ္ေက်းရြာအနီး၊ ၀ဲႀကီးဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအနီး၊ ကဒပၸနေက်းရြာအနီး၊ ကြင္းေပါက္ေက်းရြာအနီး၊ ေသာင္ႀကီးေက်းရြာအနီး စတဲ့ေနရာေတြမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မတီအေနနဲ႕ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးက ျမစ္ေခ်ာင္းကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္  ကြင္းဆင္းေလ့လာစစ္ေဆးတာေတြကို   ဇူလိုင္(၂၃)ရက္ကစတင္ကာ ၾသဂုတ္လအထိလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News