ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းဘုရားဖူးႏွင့္ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈအသင္းမွ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနတဲ့ ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းတာဝန္ခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၄) သင္တန္းဆင္းပြဲကို ၾသဂုတ္လ(၇)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ UMFCCI (မဂၤလာခန္းမ) မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ သင္တန္းကို ျပည္တြင္းဘုရားဖူးလုပ္ငန္း ပိုမိုတိုးတက္လာေစဖို႔နဲ႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ဘုရားဖူးဧည့္သည္ေတြအတြက္ ခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဗဟုသုတရရိွၿပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔အတြက္ရည္ရြယ္သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းတာဝန္ခံသင္တန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိတဲ့ ဘုရားသမိုင္းမ်ား ဘုရားဖူးလမ္းေၾကာင္းမိုင္တိုင္မ်ားကို တြက္ခ်က္နည္း လမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ ေနရာမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားနဲ႔ တည္းခိုဖို႔ေနရာမ်ားအေၾကာင္း အစရွိတာေတြကို သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္း တာဝန္ခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၄)မွာသင္တန္းသားဦးေရ စုစုေပါင္း (၉၆)ေယာက္က သင္တန္းဆင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ဒီသင္တန္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး လက္ရိွမွာ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး (၂)ေနရာမွာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

 

Related News