အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစဘဲ ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း မ်ားလုပ္ကိုင္ေစဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန၊စက္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ (ASEIC) တို႔ပူးေပါင္းၿပီး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို ၾသဂုတ္လ (၉)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Mercure (မာက်ဴရီ) ဟုိတယ္မွာ ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို မထိခိုက္ဘဲ ထုတ္လုပ္တဲ့ထုတ္ကုန္ေတြဟာ ဓာတုပစၥည္းေလ်ာ့ခ်အသံုးျပဳျပီး ထုတ္လုပ္ရတာေတြေၾကာင့္ ပံုမွန္ထုတ္ကုန္ေတြထက္ ကုန္က်စရိတ္ပိုမ်ားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ဖို႔ အခက္အခဲေတြရွိေနေသးတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ASEIC အေနနဲ႔ ကိုရီးယားႏုိင္ငံရဲ႕ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစဘဲ ထုတ္လုပ္တဲ့ Eco Level Product မ်ားရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈအေတြ႔အၾကံဳ နည္းပညာမ်ားကို မ်ွေ၀ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဒီထုတ္ကုန္ေတြကို ဘယ္လိုထုတ္လုပ္ရမယ္၊ျပည္ပကိုဘယ္လိုထုိးေဖာက္ရမယ္ဆိုတာကိုပါ မ်ွေ၀ေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

ကိုရီးယားႏုိင္ငံအေနနဲ႔လည္းျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြလုပ္ကိုင္လိုသလို ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ လိုတာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္အတန္းတူညီဖို႔အတြက္ Eco Level Product ထုတ္ကုန္ေတြကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းေတြကို ျမွင့္တင္ေပးဖို႔ လုိအပ္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News