ေရႀကီးမႈေႀကာင္႔ပ်က္စီးမႈေတြရွိခဲ႔တဲ႔ရန္ကုန္ေမာ္လျမိဳင္လမ္းပိုင္းကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈေတြျပဳလုပ္ေနျပီးအျမန္ဆုးံဖြင္႔လွစ္ႏုိင္ဖို႔ျပင္ဆင္ေနတယ္လို႔ျမန္မာ႔မီးရထားကသိရပါတယ္။ ေရႀကီးမႈေႀကာင္႔ရန္ကုန္ေမာ္လျမိဳင္လမ္းပိုင္းရွိနွင္းပုလဲဘူတာနဲ႔ဒုံ၀န္းဘူတာအႀကားရထားသံလမ္းေရေက်ာ္တာေတြအျပင္အဲဒီဘူတာအနီးရွိတံတားအမွတ္(၇၄)လည္းပ်က္စီးမႈေတြရွိခဲ႔ပါတယ္။

အဲဒီလိုပ်က္စီးမႈေတြရွိခဲ႔တဲ႔အတြက္ရန္ကုန္ေမာ္လျမိဳင္လမ္းပိုင္းမွာရန္ကုန္ကေနနွင္းပုလဲဘူတာအထိသာရထားေျပးဆြဲေပးခဲ႔ပါတယ္။လက္ရွိမွာေတာ့ရန္ကုန္ေမာ္လျမိဳင္ခရီးစဥ္အစအဆုးံ႔ရထားေျပးဆြဲမႈေတြျပဳလုပ္ႏုိင္ဖို႕လမ္းပိုင္းျပင္ဆင္မႈေတြျပဳလုပ္ေနျပီးအခုလလယ္ေနာက္ပိုင္းဖြင္႔လွစ္ႏုိင္ဖို႔ခန္႔မွန္းထားတယ္လို႕ျမန္မာ႔မီးရထားကတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကအခုလိုေျပာပါတယ္။ျမန္မာ႔မီးရထားအေနနဲ႔ရန္ကုန္ကေနေမာ္လျမိဳင္အထိကိုေန႔စဥ္အစုန္အဆန္ရထား(၆)စင္းေျပးဆြဲေပးေနျပီးလက္ရွိရထားလမ္းပိုင္းျပင္ဆင္မႈေတြအေနနဲ႔ႏွင္းပုလဲဘူတာနဲ႔ဒုံ၀န္းဘူတာအႀကားတာေပါင္ေရတိုက္စားမႈျပင္ဆင္မႈမွာျပီးစီးေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ဒီဘူတာေတြမွာလမ္းပိုင္းႀက႕ံခိုင္မႈရွိေအာင္ေက်ာက္ေတြခ်ျပီးျပင္ဆင္ေနသလိုပ်က္စီးသြားတဲ႔တံတားအမွတ္(၇၄)ကိုတိုင္ေထာင္တာေတြျပဳလုပ္ေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။

ဇူလိုင္လ(၂၇)ရက္ေနာက္ပိုင္းကစျပီးရန္ကုန္ေမာ္လျမိဳင္လမ္းပိုင္းရွိႏွင္းပုလဲဘူတာအထိသာရထားေျပးဆြဲေပးခဲ႔ျပီးျမန္မာ႔မီးရထား၊ျမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဌာနကလုပ္သားအင္အားေတြနဲ႔လမ္းပိုင္း့ျပင္ဆင္မႈေတြေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။ရန္ကုန္ေမာ္လျမိဳင္လမ္းပိုင္းရထားကို တစ္ရက္လွ်င္ ခရီးသည္(၂၀၀၀)ခန္႔စီးနင္းေနတယ္လို႔ျမန္မာ႔မီးရထားက သတင္းထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။

 

 

 

Related News