(၂၀၁၈-၂၀၁၉)တကၠသိုလ္၀င္တန္းေမးခြန္းပံုစံသစ္အရ ဘာသာရပ္စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းကို အလံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းနဲ႔ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတို႔မွာ ၾသဂုတ္လ(၆)ရက္မွ (၁၄)ရက္အထိ(၉)ရက္ၾကာ သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီသင္တန္းမွာေတာ့ (၂၀၁၈-၂၀၁၉)တကၠသိုလ္၀င္တန္းရဲ႕ ေျပာင္းလဲလာမယ့္ေမးခြန္းပံုစံသစ္ကို ေမးခြန္းထုတ္တဲ့ တကၠသိုလ္က ပါေမာကၡ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက လက္ရွိတကၠသိုလ္၀င္တန္း သင္ၾကားေနတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ အလိုက္သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တကၠသိုလ္၀င္တန္းရဲ႕ ေျပာင္းလဲလာမယ့္ေမးခြန္းပံုစံသစ္မွာေတာ့ အလြတ္က်က္စနစ္မွ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ အပိုင္းေတြပါ၀င္လာမယ္လို႔ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ပညာေရးမွဴးက ေျပာပါတယ္။တကၠသိုလ္၀င္တန္းကိုသင္ၾကားေပးေနတဲ့ဆရာဆရာမေတြကေတာ့ အလြတ္က်က္စနစ္မွ အခုလိုစဥ္းစားေတြးေခၚမႈေတြ ထည့္သြင္း တာေကာင္းေပမယ့္ နယ္ဘက္ေတြက အေျခခံပညာေရးကို အားနည္းတဲ့ကေလးေတြအတြက္ေတာ့ အခက္အခဲရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။(၂၀၁၈-၂၀၁၉)တကၠသိုလ္၀င္တန္းေမးခြန္းပံုစံသစ္အရ ဘာသာရပ္စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းကို အလံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမွတ္(၄) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွာ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္နဲ႔ေတာင္ပိုင္းခရိုင္က လက္ရွိတကၠသိုလ္၀င္တန္းသင္ၾကားေနတဲ့ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အလိုက္သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွာေတာ့ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္နဲ႔ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္က ဆရာ၊ဆရာမေတြကို သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။တကၠသိုလ္၀င္တန္းရဲ႕ ေျပာင္းလဲလာမယ့္ေမးခြန္းပံုစံသစ္ကို စာေမးပြဲေျဖဆိုမယ့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ရင္းႏွီးမႈရွိေအာင္ အစမ္းေျဖမယ့္စာေမးပြဲေတြမွာ ေမးခြန္းပံုစံသစ္အတိုင္းေမးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News