ေခတ္မီလက္နက္မ်ား စနစ္တက်ထားသိုထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္စြာကိုင္တြယ္အသံုးျပဳပစ္ခတ္ႏိုင္ေရး(ဆင့္ပြား)သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၇/၂၀၁၈) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္္လ(၁၀)ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ကစတင္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ အသြင္သ႑န္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေခတ္မီလက္နက္ေတြကို ထုတ္ေပးခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။ အခုသင္တန္းမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးက ခရိုင္(၄)ခရိုင္နဲ႕ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္မွဴးရုံးက တပ္ဖြဲ႕၀င္(၁၅၀)ဦးကို ေျမျပင္မွာလက္ေတြ႔အသုးံျပဳနိုင္ဖို႔  လက္နက္္ျဖဳတ္ျခင္း၊ တပ္ဆင္ျခင္းအစရွိတာေတြက သင္ၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႕ ျပီးခဲ့တဲ့ နွစ္ေတြကေတာ့ ေခတ္မမီေတာ့တဲ႔ ေသနတ္ေတြကိုသာ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳခဲ့ရျပီး အခုသင္တန္းမွာေတာ့ ေခတ္မီလက္နက္ေတြနဲ႔သာ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုသင္တန္းက သင္တန္းသားေတြကို ေခတ္မီလက္နက္အသုံးျပဳ ေလ့က်င့္ပစ္ခတ္မႈေတြကိုလည္း ၾသဂုတ္လ(၂၁)ရက္မွာ ထပ္မံေလ့က်င့္ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။အခုသင္တန္းကို သင္တန္းကာလအေနနဲ႕(၂)ပတ္ သတ္မွတ္ထားျပီး ခရိုင္(၄)ခရိုင္အလိုက္ နည္းျပ(၄၉)ဦးက ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းနည္းျပေတြကလည္း  လက္နက္ကို ကၽြမ္းက်င္စြာကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ လက္နက္ကိုအသုးံျပဳရမယ့္အခ်ိန္၊ ကိုင္တြယ္ အသုံးျပဳတာေတြနဲ႔ လက္နက္ထိန္းသိမ္းေရးနည္လမ္းေတြအျပင္ တရားခံနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါမွာလည္း လြယ္ကူစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ေစဖို႔အတြက္လည္း သင္ၾကားေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေခတ္မီလက္နက္မ်ား စနစ္တက်ထားသိုထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္စြာကိုင္တြယ္အသံုးျပဳပစ္ခတ္ႏိုင္ေရး(ဆင့္ပြား) သင္တန္းကို  အမွတ္စဥ္(၇)အထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ အရာရွိအဆင့္နဲ႔ အျခားအဆင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ အေယာက္(၁၀၅၀)ဦးကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News