ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႕ အမ်ားျပည္သူ ကားသစ္ေတြစီးႏုိင္ဖို႕အတြက္ ရန္ကုန္မွာရွိေနတဲ့ ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္းေတြက တရားမ၀င္ကားအေရာင္းအဝယ္ေတြနဲ႕ ရန္ကုန္ကား တိုးတက္မႈႏႈန္းကို  စနစ္တက်ထိန္းညိွေပး သြားမွာျဖစ္တယ္လို႕ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ(၂၄)ရက္ကျပဳလုပ္တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ဒုတိယတစ္နွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ  လက္ရွိ ကားတင္သြင္းေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးကိစၥရပ္ေတြကို ထိန္းသိမ္းထားၿပီး  YUQC စနစ္နဲ႔ ရန္ကုန္ကားလိုင္စင္ ျပန္ေပးႏိုင္ဖို႕ကို ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႕ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာပါတယ္။ဥပေဒ၊လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ကားသစ္ေတြနဲ႕ ျပည္ပကတင္သြင္းလာတဲ့တစ္ပတ္ရစ္ကားေတြကို ကားအေရာင္း စင္တာဖြင့္လွစ္ၿပီး စနစ္တက်ေရာင္းခ်ရမွာျဖစ္တယ္လို႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ကားေရာင္း၀ယ္ေရးစနစ္ေတြထဲမွာ  တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ကားတင္သြင္းကာ ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္းေတြသြားၿပီး ေရာင္းခ်ေနတဲ့ကိစၥကလည္း စိတ္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္နဲ႕ ရွိေနတယ္လို႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာပါတယ္။  ရန္ကုန္က ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္းေတြဟာ မိမိအိမ္သံုး၊ကိုယ္ပုိင္သုံးကားေတြကို တစ္ပိုင္တစ္နိုင္ ၀ယ္ေရာင္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ ဖြင့္ေပးထားတာျဖစ္တယ္လို႕လည္း သိရပါတယ္။ လက္ရွိ တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ကားေတြကို တင္သြင္းလာၿပီး လမ္းေဘးမွာ ေရာင္းခ်တာနဲ႔ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ကားေတြကို တင္သြင္းၿပီး စခန္းေတြမွာ တရားမ၀င္ကားေရာင္း၀ယ္ေနတာေတြကို ေတြ႕ေနရတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

ရန္ကုန္ကားစနစ္ကို စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႕ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔အၾကား ေဆြးေႏြးၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈဥပေဒမွာ  ကားသစ္ေတြပဲ ထုတ္လုပ္တင္သြင္းႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ကားသစ္ေတြထုတ္လုပ္မႈ ပိုမိုဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ဖို႕ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အမ်ားျပည္သူအတြက္လည္း ကားေဟာင္းေတြမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ကားသစ္ေတြပဲစီးႏိုင္ဖို႕ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့တဲ့အေျခအေနေတြ ရွိလာခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ ဒီႏွစ္ေအာက္တိုဘာလကေန စၿပီး (YUQC) ရန္ကုန္ကားခြဲတမ္းကို သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမယ္လို႕လည္း သိရပါတယ္။

 

 

Related News