ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႔နယ္မွာဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမွာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္ ေတြကိုပါ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးလ်က္ရိွပါတယ္။ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနလက္ေအာက္မွာရိွတဲ့ ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္သင္တန္ေက်ာင္းမွာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္ေတြကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရိွပါတယ္။ ဒီသင္တန္းေက်ာင္းဟာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဴးေၾကာင့္ ေရာက္ရိွလာတဲ့လူငယ္ေတြကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတန္းပညာသင္ၾကားလိုတဲ့ကေလးငယ္ေတြကိုေတာ့ အတန္းပညာသင္ၾကားေပးၿပီး အတန္းပညာမသင္ယူလိုတဲ့ ကေလးငယ္ေတြကိုေတာ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္ေတြကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရိွပါတယ္။

ေမာင္သိန္းစိုးကေတာ့ ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းကို ေရာက္ရိွခဲ့စဥ္က သူ၀ါသနာပါရာလက္ေ၀ွ႕ပညာကို ေလ့လာသင္ယူခြင့္ရခဲ့ၿပီး သင္တန္းေက်ာင္းမွ ေနအိမ္သို႔ျပန္ရၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ လက္ေ၀ွ႔ၿပိဳင္ပြဲေတြကို၀င္ေရာက္ယွဥ္ခဲ့ၿပီး ရလဒ္ေကာင္းေတြရရိွခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ သူအားလပ္ခ်ိန္ေတြမွာလည္း သင္တန္းေက်ာင္းက ကေလးငယ္ေတြကို သူတတ္ထားတဲ့ လက္ေ၀ွ႕ကစားနည္းကို ျပန္လည္သင္ၾကားေပးေနပါတယ္။ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမွာ လက္ေ၀ွ႔သင္တန္းေတြအျပင္ ၀ယ္ဒင္လုပ္ငန္းဆံသလုပ္ငန္း ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ျပင္ လုပ္ငန္းတံျမက္စည္းလုပ္ငန္း ႀကိမ္၀ါးလုပ္ငန္း အစရိွတာေတြကို အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္ေတြအျဖစ္ သင္ၾကားေပး လ်က္ရိွပါတယ္။ ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမွာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့ လူငယ္ေပါင္း 540ရိွပါတယ္။

အေၾကာင္းအမ်ိဴးမ်ိဴး ေၾကာင့္ ေရာက္ရိွလာတဲ့လူငယ္ေတြကို စိတ္ဓာတ္ေတြျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လူအမ်ားနဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး အဆင္ေျပေအာင္ အစရိွတာေတြကို သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမွာ လူငယ္ေတြနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အုိးစည္ ဒိုးပတ္၀ိုင္းလဲရိွၿပီး ၇ြာထဲကအလွဴမဂၤလာပြဲေတြရိွရင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးေတြ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ ေပးတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News