ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဌာနနွင္႔ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္း ေရးအဖဲြ႔ခဲြ႕တို႔ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအသိပညာေဟာေျပာပဲြကို စက္တင္ဘာလ (၉) ရက္က ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းမွာျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာပဲြကိုျပဳလုပ္တာက ျပည္သူေတြရဲ႕အခက္အခဲေတြ၊ ဌာနဆိုင္ရာအခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းေပးနိုင္ရန္နဲ႔ေပါင္းစပ္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒလုပ္ငန္းမ်ားကိုအေကာင္ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာနဲ႔ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္  ေဟာေျပာပဲြေတြ၊ သင္တန္းေတြ ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေအာင္စုိးက ေျပာပါတယ္။ 

ေပါင္းစပ္ညိွိနႈိင္းေရးအဖဲြ႔ခဲြ အေနနဲ႔ လုပ္ငန္း တာ၀န္ေတြကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ လက္ခံရရွိလာတဲ့ တိုင္ၾကားစာေတြကို မွတ္ပံုတင္စာရင္း ေရးသြင္းထားျခင္း၊ တိုင္ၾကားစာမ်ားကိုစီစစ္ျပီးတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင္႔ တရားမွ်တေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္တဲ႔ တိုင္ၾကားစာေတြကို ေရြးထုတ္ျခင္း အစရိွတဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ေနျပည္ေတာ္သို႔ တင္ျပျပီး တိုင္ၾကားသူထံျပန္လည္ အသိေပးသြားဖို႔လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ဒီေဟာေျပာပဲြကိုရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ပထမဆံုး အၾကိမ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္ျပီး ေပါင္းစပ္ညိွနႈိင္းေရးအဖဲြ႔ခဲြ႔မွ အဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔တာ၀န္ရွိသူေတြတက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

 

Related News