“ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္း ဖေလာရင့္စ္ေၾကာင့္ ကာ႐ိုလုိင္းနားျပည္နယ္တြင္ လူသိန္းခ်ီေ႐ႊ႕ေျပာင္း”ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္း“ဖေလာရင့္စ္”၀င္ေရာက္ေတာ့မယ္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြက သတိေပးေနတဲ့အတြက္ အေမရိကန္အေ႐ွ႕ဘက္ပင္လယ္ကမ္းေျခက ေဒသခံသိန္းခ်ီဟာ ေဘးလြတ္ရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနၾကပါတယ္။ 

စက္တင္ဘာလ(၁၃)ရက္ဒီေန႔ညေနပိုင္းမွာ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္း“ဖေလာရင့္စ္”၀င္ေရာက္ဖို႔နီးကပ္လာခ်ိန္မွာ အေမရိကန္အ ေ႐ွ႕ ဘက္ကမ္းေျခမွာ႐ွိတဲ့ေဒသခံေတြက ေဘးလြတ္ရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနၾကပါတယ္။ ဖေလာရင့္စ္ကို မုန္တိုင္းအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ (၃) အျဖစ္ အဆင့္ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ထားၿပီး ေလတိုက္ႏႈန္းတစ္နာရီကို မိုင္(၁၂၀)ေလာက္နဲ႔ ၀င္ေရာက္ဖို႔ ႐ွိေနတာေၾကာင့္ အပ်က္အ စီးမ်ားႏုိင္တယ္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြက သတိေပးေနပါတယ္။

“ေတာင္ကာ႐ိုလိုင္းနား”၊ “ေျမာက္ကာ႐ိုလိုင္းနား”နဲ႔ “ဗာဂ်ီးနီးယား” ျပည္နယ္တို႔က ေဒသခံ(၁.၇)သန္းေက်ာ္ကို ေဘးလြတ္ရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းဖို႔ အာဏာပိုင္ေတြက ညႊန္ၾကားထားၿပီး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းတာေတြ ျမန္ေစဖို႔ (၄)လမ္းသြားလမ္းေတြကို တစ္လမ္းသြားအျဖစ္ အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ဖေလာရင့္စ္က အေနာက္ေျမာက္ဘက္ကို ဦးတည္ေနတာေၾကာင့္ စက္တင္ဘာလ(၁၂)ရက္မွာ “ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ”ျပည္နယ္က အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာခဲ့ၿပီး အေစာပိုင္းမွာေတာ့ “ေတာင္ကာ႐ိုလိုင္းနား”၊ “ေျမာက္ကာ႐ိုလိုင္းနား”၊ “ဗာဂ်ီးနီးယား”၊ “ေမရီလန္း” ျပည္နယ္ေတြနဲ႔ ၀ါ႐ွင္တန္ဒီစီတို႔မွာ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဖေလာ့ရင့္စ္က ၿပီးခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္သံုးခုအတြင္း ကာ႐ိုလိုင္းနားျပည္ နယ္ေတြကို ၀င္ေရာက္ခဲ့တဲ့ မုန္တိုင္းေတြထဲမွာ အင္အားအျပင္းဆံုးျဖစ္လာဖြယ္႐ွိေနတယ္လို႔လည္း သတိေပးေနပါတယ္။

 

 

 

Related News