လူကုန္ကူးခံရျပီး ေနရပ္ျပန္ေရာက္လာတဲ႔သူေတြအတြက္ ခုိင္မာတဲ႔အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေတြ တည္ေဆာက္ေပးဖို႔ လုိအပ္ေနတယ္လုိ႔ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူကေျပာပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံဟာ လူကုန္ကူးမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားနဲ႔ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ေနရၿပီး အဆုိပါ စိန္ေခၚမႈေတြထဲမွာ ျပည္ပမွာခုိေအာင္းေနတဲ႔ လူကုန္ကူးသူေတြကုိ ဖမ္းဆီးဖုိ႔ခက္ခဲတာေတြ၊ ျပည္ပနုိင္ငံကုိ ေရာက္ရွိေနတဲ႔လူကုန္ကူးခံရသူေတြကုိ အခ်ိန္မီကယ္တင္နုိင္ဖုိ႔ ခက္ခဲတာေတြအပါအ၀င္ ေနရပ္ျပန္ေရာက္လာ တဲ႔လူကုန္ကူးခံရသူေတြအတြက္ ခုိင္မာတဲ႔အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေတြတည္ေဆာက္ေပးဖုိ႕ လိုအပ္တာေတြပါ၀င္တယ္လုိ႔ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာပါတယ္။ 

လူကုန္ကူးမႈေတြမွာ ရင္ဆုိင္ၾကဳံေတြ႕ေနရတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး စက္တင္ဘာလ ၁၃ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္မွာျပဳလုပ္တဲ႔ ဆဌမအၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာနုိင္ငံလူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔အခမ္းအနားအဖြင့္မိန္႔ခြန္းမွာထည္႔သြင္းေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။ ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔လူကုန္ကူးခံရမႈျဖစ္စဥ္ေတြထဲမွာ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း၊ အဓမၼထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းနဲ႔ အဓမၼေမြးစားျခင္းေတြအပါအ၀င္ ေၾကြးျမီျဖင့္ေႏွာင္ဖြဲ႔ခုိင္းေစျခင္း စတဲ့ ပုံစံေတြနဲ႔ျဖစ္ပြားေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ အဆုိပါပုံစံေတြထဲမွာ ၂၀၁၇ခုနွစ္က ေကာက္ခံရရွိတဲ႔ ကိန္းဂဏန္းေတြအရ အဓမၼထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းက အမ်ားဆုံးျဖစ္ျပီး လူကုန္ကူးခံရမႈေတြအာလုံးရဲ႕(၆၀)ဒသမ(၁)ရာခုိင္နႈန္း အထိရွိတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ျမန္မာနုိင္ငံမွာျပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၇ခုနွစ္အတြင္း လူကုန္ကူးခံရတဲ့ အမႈေပါင္း၂၀၀ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ႔ကာ ၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြင္းယေန႔အထိ စုစုေပါင္း၁၅၆မႈျဖစ္ပြားခဲ႔တယ္လုိ႕ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔မွ သိရပါတယ္။

 

 

Related News