အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္စနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဖြဲ႕က ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနျပီး လာမယ့္ေျခာက္လအတြင္း ဒီစနစ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး တစ္ခုလံုးမွာ က်င့္သံုးမယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္စနစ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ျပီး စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္က ေဆးတကၠသိုလ္(၁) အပန္းေျဖခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက ထြက္ရွိလာတဲ့ ရလဒ္ေတြကိုေတာ့ တိုင္းအစိုးရထံ တင္ျပျပီး လာမယ့္ ေျခာက္လအတြင္းမွာ စနစ္တစ္ခု ေပၚထြက္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။

အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္စနစ္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕က လူမႈကူညီေရးအသင္းေတြကို တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ေပးတာအျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕(YRTA)နဲ႕ ပူးေပါင္းကာ  ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္စနစ္  ထူေထာင္သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအတြင္း မေတာ္တဆမႈေတြျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ့ ေနရာမွ လူနာေတြကို လက္ရွိ လူမႈကူညီေရးအသင္းေတြက အသင္းပိုင္အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ေတြ အသံုးျပဳျပီး ေဆးရံုပို႔ေပးေနၾကတာပါ။ ဒီလုိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လူမႈကူညီေရးအသင္းေတြက ရန္ကုန္တုိင္းမွာ တစ္ရာေက်ာ္ရွိျပီး အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္စနစ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရင္ေတာ့ အသင္းေတြကို ဒီစနစ္အတြင္း ထည့္သြင္းကာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကပဲ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရက ကူညီမယ္လို႕သိရပါတယ္။ 

အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္စနစ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းတက္ေရာက္ခဲ့ျပီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၊ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၊ YRTA နဲ႕ လူမႈကူညီေရးအသင္းကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဒီစနစ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။  အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္စနစ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာယေန႕အထိမရွိေသးပဲ စစ္တမ္းေတြအရေတာ့ မေတာ္တဆျဖစ္တဲ့ေနရာေတြကို အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ ေရာက္ရွိတဲ့အခ်ိန္ဟာ တစ္နာရီကေန ႏွစ္နာရီအတြင္းျဖစ္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္ ။

 

 

Related News