ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတရားခံေတြရဲ႕ လက္ပုံစံႏွိပ္ယူနည္းမြမ္းမံသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၅/၂၀၁၈)ကို ရန္ကုန္ေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က ဒီႏွစ္မွာ အမွတ္စဥ္(၅)ခုေျမာက္အျဖစ္ စက္တင္ဘာလ(၁၇)ရက္က တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရုံးမွာ စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနပါတယ္။ 

တရားခံေတြကို စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ထားတာမရွိတာေတြ၊ မွတ္တမ္းတင္ထားေပမယ့္ နည္းလမ္းမွန္ကန္ေအာင္ မွတ္တမ္းရယူထားမႈ မရွိတာေတြေၾကာင့္  အမွန္တကယ္ျပစ္ခ်က္ေဟာင္းရွိတဲ့သူေတြကို ထိေရာက္တဲ့ျပစ္ဒဏ္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရာမွာ  အခက္အခဲေတြျဖစ္ေပၚေနတာေတြ ေတြ႔ရွိေနရလို႕ ခုလို မြမ္းမံသင္တန္းေပးတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ျပီးတဲ့တရားခံေတြရဲ႕ လက္ပုံစံေတြကို စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ထားနိုင္ဖို႔ လိုအပ္လို႕ ဒီသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္း တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ျပီးတဲ့ မႈခင္းမွတ္တမ္းတာ၀န္ခံ သင္တန္းသားေတြကတဆင့္ စခန္းကတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြကို ဆင့္ပြားသင္ၾကားေပး သြားမယ္လို႕လည္းသိရပါတယ္။ ဒီသင္တန္းမွာ သင္တန္းသားအရာရွိ(၄၄)ဦးကို (၁)ပတ္တာ သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးမွာျဖစ္ၿပီး ဒီႏွစ္အတြင္း အခုသင္တန္းအပါအ၀င္ အမႈစစ္အရာရွိ(၂၀၀)ေက်ာ္ကို သင္ၾကားပုိ႕ခ်ေပးထားႏိုင္ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News