အပစ္ရပ္ေဒသေတြမွာ ထိေတြ႔မႈေတြမျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေဒသခံအရပ္သားေစာင္႔ၾကည့္သူေတြ ထားရွိေတာ့ မယ္လို႔သိရပါတယ္။ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေခ်အရွိဆံုးေနရာေတြမွာ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္အေနနဲ႔စတင္ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင္႔ၾကည္႔ေရးေကာ္မတီ(JMC)ထံကသိရပါတယ္။   

ဒါကို အခုေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ထားတဲ့ JMCU အစည္းအေ၀းမွာ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္ျပီး မြန္နဲ႔ကရင္ျပည္နယ္က ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေရြးခ်ယ္ ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာ ျမိဳ႕နယ္က လမုခုိေက်းရြာအုပ္စုနဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ႔ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္က ေလာင္းကိုင္ နဲ႕ ေနာင္တပြဲ ေက်းရြာအုပ္စုေတြမွာ ေရွ႕ေျပးအေနနဲ႔စတင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာ အဆိုပါ ေက်းရြာအုပ္စုေတြကို သြားေရာက္ျပီး ဒီလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဒသခံေတြကိုရွင္းျပတာေတြျပဳလုပ္ေနျပီး အခုလအတြင္း စတင္ေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသခံအရပ္သားေစာင္႔ၾကည့္သူ (LCM)ေတြဟာ NCA စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္ေတြနဲ႔ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ျပီး JMC ကို တင္ျပရမွာျဖစ္သလို ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိလာႏိုင္တဲ့အေျခအေနရွိပါက ပဋိပကၡျဖစ္ပြားတဲ့ အဆင္႔မေရာက္မီ သတင္းေပးပို႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အေနနဲ႔ ၄င္းတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ လာမယ္႔ႏွစ္မွာဘတ္ဂ်က္အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးသန္းေက်ာ္ အသံုးျပဳမွာျဖစ္ျပီး  ဒီထဲက ေဒၚလာ (၁)သန္းကေတာ့ ဒီေဒသခံအရပ္သားေစာင့္ႀကည့္သူေတြအတြက္ အသံုးျပဳဖို႔လ်ာထား တယ္လို႔သိရပါတယ္။

လာမယ္႔ႏွစ္မွာေတာ့ရွိျပီးသားေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအျပင္ ေဒသခံအရပ္သားေစာင့္ၾကည့္သူေတြဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရး အဓိကေဆာင္ရြက္ သြားမယ္လို႔ JMC- U ရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က ေျပာပါတယ္။ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMC)ဖြဲ႕စည္းတာ သံုးႏွစ္နီးပါး သက္တမ္းရွိျပီျဖစ္ျပီး  လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရွမ္း၊ တနသၤာရီ၊ ကရင္၊ မြန္၊ပဲခူးမွာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္အဆင့္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီေတြကို ဖြဲ႔စည္းျပီး ျဖစ္သလို ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခးနဲ႔ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္မွာလည္း ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီေတြကို ဖြဲ႔စည္းထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News