ျမန္မာနိုင္ငံစက္မႈလက္မႈုအထက္တန္းေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္းကဦးစီးသင္ၾကားေပးေနတဲ့ အေျခခံလွ်ပ္စစ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၈)သင္တန္းဆင္းပြဲကို  စက္တင္ဘာလ(၁၆)ရက္က M-3 Food Center မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံစက္မႈလက္မႈုအထက္တန္းေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္းက အေျခခံလွ်ပ္စစ္သင္တန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး သိမ္ျဖဴသေဘာၤက်င္းရိွ ေရေၾကာင္းအင္ဂ်င္နီယာသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ပထမဆံုး အၾကိမ္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းကိုဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့တာက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စက္မႈ၊လက္မႈက်ြမ္းက်င္လုပ္သားေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာေစရန္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ က က်ြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တတ္ေစရန္၊ ရည္ရြယ္ျပီးသင္ၾကားေပးတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီသင္တန္းကိုၾသဂုတ္လကစတင္ဖြင္႔လွစ္ေပးခဲ႔ကာ အပတ္စဥ္(စေန၊တနဂၤေႏြ)ေန႔ေတြမွာ သင္ၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္ျပီး သင္တန္းကာလအေနနဲ႔ေတာ့ (2)လၾကာသင္ၾကားေပးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီသင္တန္းကို အေျခခံပညာအလယ္တန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ျပီးသူတိုင္း စတင္တက္ေရာက္ႏိုင္တယ္ လို႔သိရပါတယ္။ သင္တန္းမွာ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာေတြကို စာေတြ႔၊ပိုင္းေတြသာမက လက္ေတြ႔ပိုင္းေတြ သင္ၾကားေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အေျခခံလွ်ပ္စစ္သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၈)ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔အျပင္ သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္၊ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္တို႔က သင္တန္းသားအေယာက္ (၃၀) တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

Related News