အင္တာနက္ကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Anada (အနႏၱ)နဲ႕ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ Wave Money တို႔အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ (၁၀)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Anada (အနႏၱ)နဲ႔ Wave Money တို႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ Anada မွ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ အင္တာနက္ကြန္ရက္ အတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္းက တစ္ဆင့္ ေငြေပးေခ်မႈကို လံုျခံဳမႈရိွစြာနဲ႔လြယ္ကူစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ အင္တာနက္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ေငြျဖည့္ကဒ္ေတြ ကို အခ်ိန္ကုန္သက္သာစြာ လုပ္ေဆာင္နိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
ေအာက္တိုဘာလ (၁၀)ရက္ကစျပီး Anada (အနႏၱ) သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႕ ေဒတာပလန္ေတြ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို Wave Money အသံုးျပဳျပီး ၀ယ္ယူနိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ Wave Money ရိွတဲ့ဆိုင္ခြဲေတြမွာ သြားေရာက္ျပီး ေငြျဖည့္သြင္းနို္င္သလို Application ကေနတစ္ဆင့္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္တယ္ လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News