ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားနွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ဦးစီးက်င္းပတဲ့ Investment Myanmar Summit 2019 ျပပြဲကို လာမယ့္ (2019)ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွာ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ႏို၀င္ဘာလ (၆)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ UMFCCI ခန္းမမွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကသိရပါတယ္။ Investment Myanmar Summit 2019 ျပပြဲကို ဇန္န၀ါရီလ(၂၈)ရက္ နဲ႔ (၂၉)ရက္တို႕မွာ ေနျပည္ေတာ္မွာရိွတဲ့ Myanmar International Convention Centre II (MICC II) ခန္းမမွာျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပက ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူေတြအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္နိုင္တဲ့အခြင့္အေရးေတြ ရွာေဖြေတြ႔ရိွႏိုင္ေစရန္ ျပည္တြင္းက ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈအေျခအေနနဲ႔အခြင့္အလမ္းေတြကို ျပည္တြင္းျပည္ပက  ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူေတြ ပိုမိုနားလည္လာေစရန္  ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။  အဆိုပါျပပြဲမွာ ျပည္တြင္းက ရင္းနွီးျမွပ္နွံ႔သူေတြနဲ႔ ၾသစေတးလ်၊ တရုတ္၊ ဥေရာပ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အိႏၵိယ ၊ ထိုင္း၊ ကိုရီးယား ၊စင္ကာပူ၊ယူနိုက္တက္ကင္းတမ္းနဲ႕ အေမရိကန္က ရင္းနွီးျမွပ္ႏွံသူေတြ၊ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈနဲ႔ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA )မွ တာ၀န္ရိွသူေတြ တက္ေရာက္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News