လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုၿဖစ္တဲ႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႕က်င္ေရးအသင္း(ဗဟို) က ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈေလ်ာ့က်သြားေအာင္ နဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ၿဖစ္ေပၚလာတဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါေတြ ေလ်ာ့က်သြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရးအသင္း(ဗဟို)ကို ၁၉၉၄ခုႏွစ္ကစၿပီး က႑ေပါင္းစံုက ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားတာၿဖစ္ပါတယ္။ဒီအသင္းၾကီးရဲ႕ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ႔လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ နဲ႔ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ၿပည္သူလူထု ပိုမိုသိရွိလာေအာင္ ႏို၀င္ဘာလ(၆)ရက္ က ပညာေပးေဟာေၿပာပြဲကို ၿမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရးအသင္း(ဗဟို) ရံုးခ်ဳပ္မွာ ၿပဳလုပ္ခဲ႔တာၿဖစ္ပါတယ္။

ၿမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရးအသင္း(ဗဟို) က လက္ရွိမွာေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ရွိတဲ႔ အေၿခခံပညာေက်ာင္းေတြ၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတြမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ပက္သက္တဲ႔ဆိုးက်ိဳးမ်ားအေၾကာင္းကို ပညာေပးေဟာေၿပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲၿပီးလူငယ္ေတြကို လူ႔ငယ္အားမာန္အမည္နဲ႔ ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ၿပဳလုပ္ေပးျခင္း၊နဲ႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြေပးအပ္ၿခင္း စတာေတြကိုေဆာင္ရြက္ေနတာၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရးအသင္း(ဗဟို) က သက္တမ္း(၂၅)ႏွစ္ရွိၿပီၿဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနနဲ႔ အသင္း၀င္ သံုးေသာင္းေက်ာ္ နဲ႔ မူးယစ္ ေဆး၀ါးဆန္႕က်င္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနတာၿဖစ္ပါတယ္။  

 

Related News