လုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်ထားတဲ့ေျပစာေတြကို   Kyo Pay (ၾကိဳေပး) ပလက္ေဖာင္းမွာေရာင္းခ်ႏုိင္ဖို႔  အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ႏုိ၀င္ဘာလ (၇)ရက္ က ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ဲ့ပါတယ္။ကုန္ပစၥည္းေတြကိုေရာင္းခ်ၿပီး ေငြခ်က္ခ်င္းမရရွိတာေၾကာင့္ မိမိမွာရွိတဲ့ ရရန္ရွိေျပစာ(Receivable Invoice)ေတြကို Kyo Pay ပလပ္ေဖာင္းမွာေလ်ွာ့ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီးေရာင္းခ်သူေတြအဆင္ေျပေစဖို႔လုိုက္လံကူညီေပးၿခင္း၊ ရရန္ရွိေၿပစာ (invoice)မ်ားစစ္ေဆးေပးျခင္း၊ေငြေပးေခ်မႈေကာက္ခံေပးျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ဒီအခမ္းအနားကို ၾကိဳေပးရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈေတြြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလုပ္ငန္းရွင္ေတြပိုမိုသိရွိလာေစဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး SME လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးခဲ့တာလို႔သိရပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ၾကိဳေပးပလက္ေဖာင္းကေန အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္း (၅၀)ခန္႔ကေငြက်ပ္ သိန္း (၇၀၀)တန္ဖိုးရွိေျပစာေတြကိ္ုေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီးၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ၾကိဳေပး Platform အေနနဲ႔ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ မွာ SME လုပ္ငန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ဖို႔ေမ်ွာ္မွန္းထားၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း (၂၀၀)ခန္႔ကို ၾကိဳေပးရဲ႕ Platform ကိုသံုးၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးဖို႔ေမ်ွာ္မွန္းထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။လက္ရွိမွာ၀န္ေဆာင္ခအတြက္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကိုေျပစာ(၅)ေစာင္ထိ အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွေတာ့ ၀န္ေဆာင္ခကို ေျပစာတန္ဖိုးရဲ႕(၂)ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံသြားမွာၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။


 

Related News