ၿပီးခဲ့တဲ့ေအာက္တိုဘာလ(၁၀)ရက္က Weekly Eleven မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အျမဲရံႈးေနတဲ့စက္သံုးဆီဆိုင္ေတြပိတ္ေရး၊ ေငြေခ်းသူဘယ္သူမွန္းမသိတဲ့ ေက်ာင္းကားနဲ႔ လူအမည္ေပါက္ျပည္သူ႔ရွယ္ယာေဆာင္းပါးရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေတြကို လူပုဂၢိဳလ္နာမည္နဲ႔ ရယူေနတယ္ဆိုတဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး Eleven Mediaကို တရားစြဲဆို ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအေပၚ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရွိေစႏိုင္ဖို႔ ႏို၀င္ဘာ(၈)ရက္က တိုင္းေဒသၾကီးရံုးအစည္းအေ၀းခန္းမမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိိန္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ 

(၂၀၁၆-၂၀၁၇)ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္လႊတ္ေတာ္ကေန ျဖည့္စြက္ခြင့္ၿပဳေငြက်ပ္(၁၃၄)ဘီလီယံခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး က႑(၂)ခုမွာသံုးစြဲဖို႔ အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ကုမၸဏီ(၂)ခုမွက်ပ္ (၃၅)ဘီလီယံစီနဲ႔ (၇၀)ဘီလီယံကို သံုးစြဲခဲ့ျပီး ေဆာက္လုပ္ေရးနယ္က႑အတြက္ Yangon Metropolitan(မက္ထရိုပိုလီတန္) Development ကုမၸဏီမွ က်ပ္(၅၄)ဘီလီယံနဲ႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သစ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးကုမၸဏီမွာ က်ပ္(၁၀)ဘီလီယံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက အခုလိုေျပာပါတယ္။  (၂၀၁၆-၂၀၁၇)ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ခ်ေပးလိုက္တဲ့ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြဘတ္ဂ်က္ဟာ ေၾကြးၿမီအသံုးအျဖစ္နဲ႔သာ (ရ)သံုးေငြစာရင္းမွာ အျမဲရွိေနမွာျဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

အခုလိုအသံုးစရိတ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေရးသားစြပ္စြဲခဲ့မႈေတြက မွားယြင္းေနသလို စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာလည္း လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ သြားျပီလို႔ ေဖာ္ျပထားတာမ်ိဳးမရွိဘူးလို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ အခုလိုရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္မွာ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို မထိပါးေစႏိုင္တဲ့ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီသာ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ၾကိဳးစားသြားမွာျဖစ္ၿပီး သတင္းမီဒီယာေတြဘက္ကလည္း သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္နဲ႔အညီ ေရးသားေစဖို႔နဲ႔ သတင္းကို ထုတ္ျပန္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ဘက္ကလည္း စနစ္တက်ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အတြက္ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

Related News