"မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔လူကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေရး" ျပည္သူ႕စကားဝိုင္းကို ႏိုဝင္ဘာလ(၁၅)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ TSEC ကိုယ္ပိုင္ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပန္ၾကားေရးနဲ႔ၿပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနက ဦးစီးၿပဳလုပ္တဲ႔ "မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔လူကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေရး" ၿပည္သူ႔စကား၀ိုင္းကိုေတာ့ တိုင္းၿပည္ရဲ႕အနာဂတ္ကေလးငယ္ေတြကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမ်ားျပားေနတဲ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔လူကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေရး အသိပညာေပးဖို႕ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

စကားဝိုင္းမွာေတာ့ကေလးငယ္မ်ားကို မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔လူကုန္ကူးမႈအႏၲရာယ္မွကင္းေဝးရန္အတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါးရဲ႕ဆိုးက်ိဳးမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔လူကုန္ကူးမႈ အမႈေတြ အတြက္ ျပဌာန္းထားတဲ့ နည္းဥပေဒမ်ား၊မူးယစ္ေဆးစြဲေနသူမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးေနမႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔လူကုန္ကူးမႈအတြက္ ခ်မွတ္ႏိုင္တဲ့လူမႈေရးျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုပါ ေဆြးေႏြးေၿပာၾကား ခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။

ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနနဲ႔ ၿပစ္မႈခံယူေနတဲ႔ အက်ဥ္းသား(၇၀)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔က မူးယစ္ေဆး၀ါး ၿပစ္မႈၿဖစ္တယ္လို႔သိရၿပီး လူကုန္ကူးမႈကေတာ့ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွာ အမႈ(၆၀)နဲ႔  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ(၄၆)မႈ ၿဖစ္ပြားၿပီးၿဖစ္တယ္လို႔ အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စကား၀ိုင္းကေန သိရပါတယ္။"မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔လူကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေရး" ျပည္သူ႕စကားဝိုင္းကို လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားၿပဳ  ဌာနဆိုင္ရာမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနဲ႔ TSECကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းက  ဒုတိယတန္း မွ ဒသမတန္းထိ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားက တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။အိငယ္ငယ္ၿဖိဳးက ေပးပို႕ထားတာျဖစ္ပါတယ္။.

 

 

Related News