တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ပဋိဇီ၀ေဆးယဥ္ပါးမႈ အသိပညာေပး ရက္သတၱပတ္လႈပ္ရွားမႈ အခမ္းအနားကို ႏို၀င္ဘာလ(၁၆)ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ Perfect Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္တဲ့ အခမ္းအနားကို ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ ကမၻာ့တိရစၦာန္က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (OIE) တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပဋိဇီ၀ေဆးသုံးစြဲမႈ ကြင္းဆက္မွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ တိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္ေတြ၊ တိရစၦာန္အစားအစာနဲ႔ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္၊ တင္သြင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူေတြ၊ ေမြးျမဴေရး ၿခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူေတြကို ပဋိဇီ၀ေဆးယဥ္ပါးမႈ ျပႆနာျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြ၊ ပဋိဇီ၀ေဆးယဥ္ပါးမႈ ျပႆနာ ေလ်ာ့နည္းေစေရးကိစၥေတြကို အသိပညာေပးၿပီး နားလည္သေဘာေပါက္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္က်င္းပတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။ 

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံေတြ၊ ဇီ၀လုံၿခံဳေရး အစီအမံေတြ အားနည္းတာေၾကာင့္ ေရာဂါပိုးမႊားေတြ အလြယ္တကူ က်ေရာက္ၿပီး ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈေတြ ပိုၿပီး ျဖစ္ေပၚေစတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပဋိဇီ၀ေဆး၀ါးေတြကို ေဆးအခ်ိန္အဆ၊ သတၱ၀ါ၊ ကာလ၊ ၾကာခ်ိန္ စတာေတြကို စနစ္ တက်သုံးစြဲမႈမရွိတာေၾကာင့္ ပဋိဇီ၀ေဆးယဥ္ပါးတဲ့ ေရာဂါပိုးေတြ ေပၚေပါက္ေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပဋိဇီ၀ ေဆးသုံးစြဲတာေတြကို စနစ္တက်နဲ႔ တာ၀န္ရွိရွိ သုံးစြဲဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဇီ၀လုံၿခံဳမႈေကာင္းမြန္ၿပီး ေရာဂါပိုးကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ တိရစၦာန္ေတြကို ေမြးျမဴဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ သုေတသနအရာရွိ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။ အခုလို အသိပညာေပး လႈပ္ရွားမႈေတြကို ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မုံရြာနဲ႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေတြမွာလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ ႏို၀င္ဘာလ တတိယပတ္ဟာ တစ္မၻာလုံးဆိုင္ရာ ပဋိဇီ၀ေဆးယဥ္ပါးမႈ ပညာေပးရက္သတၱပတ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာ(၂)ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News