ႏိုင္ငံတကာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေလေအးေပးစက္စနစ္ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားကိုျပသေနတဲ့  MYAN BUILD 2018 ႏွင့္ MIVAR 2018 ကုန္စည္ျပပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ(၁၆)မွ (၁၈)ရက္ထိ  ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၊ Myanmar Event Park မွာျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံအင္ဂ်ီနီယာအသင္းရဲ႕ ကူညီပံံံ့ပိုးမႈနဲ႔  အဆိုပါ ျပပြဲကို ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံတကာေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ၊ ေလေအးေပးစနစ္ဆိုင္ရာပစၥည္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး   အသံုး၀င္တဲ့ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာေတြကို ေလ့လာေတြ႔ရွိနိုင္ဖို႕အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။  ျပပြဲမွာေတာ့ တရုတ္ ၊ အိႏၵိယ၊ အီတလီ၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္းစတဲ့   နို္င္ငံေပါင္း(၂၆)နို္င္ငံမွ ကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစားေပါင္း (၃၀၀)ေက်ာ္၊ကုမၸဏီေပါင္း(၂၀၀)ေက်ာ္တို႔ရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းေတြ၊ ေလေအးေပးစက္ စနစ္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းေတြကို ပါ၀င္ျပသတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္ေနတဲ့ MYAN BUILD 2018 ႏွင့္ MIVAR 2018 ကုန္စည္ျပပြဲကိုေတာ့ (၆)ၾကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္တာျဖစ္ၿပီး ျပပြဲရက္အတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း မွ Myanmar Green Building Forum ေဟာေျပာပြဲကိုလည္း ထည့္သြင္းက်င္းပသြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News