ဂ်ပန္ရုိးရာစကၠဴေခါက္နည္း အခမဲ့သင္ၾကားေပးမႈကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၆)ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ စင္တာရံုးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ရုိးရာစကၠဴေခါက္နည္းကုိ ျမန္မာ - ဂ်ပန္စင္တာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း(MABA) နဲ႔ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအုိကလာယားမား တကၠသုိလ္(OJEIC)တုိ႔က ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုလုိ ဂ်ပန္ရုိးရာစကၠဴေခါက္နည္းေတြကုိအခမဲ့ သင္ၾကားေပးတာ ဟာ ျမန္မာ - ဂ်ပန္ ယဥ္ေက်းမူေတြ ဖလွယ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြ လူငယ္ေတြကုိ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး ေတြရဲ႕ ရုိးရာတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ စကၠဴေခါက္နည္းနဲ႔ပတ္သက္တာေတြကုိပုိမုိသိရွိေစဖုိ႔အတြက္ သင္ၾကားေပးတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဂ်ပန္ရုိးရာစကၠဴေခါက္နည္းကုိ ပထမအႀကိမ္ မႏၱေလးမွာသင္ၾကားေပးခဲ့တာၿဖစ္ၿပီး  ဂ်ပန္ရုိးရာစကၠဴေခါက္နည္းကုိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ လူငယ္ေတြနဲ႔ စကၠဴေခါက္နည္းကုိစိတ္၀င္စားသူေတြ လာေရာက္သင္ယူခဲ့ႀကပါတယ္။

ဒီ ဂ်ပန္ရုိးရာစကၠဴေခါက္နည္းမွာ ပန္းပုံစံေခါက္နည္း၊ ႀကိဳးၾကာေခါက္နည္းနဲ႔ ဗူးပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးေခါက္နည္းစတဲ့ စကၠဴေခါက္နည္း အမ်ဳိးအစားမ်ားစြာကုိ သင္ၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာဂ်ပန္စင္တာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(MABA) နဲ႔ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအုိကလာယားမား တကၠသုိလ္(OJEIC)တုိ႔အေနနဲ႔ ေနာက္ပုိင္းမွာလည္းဂ်ပန္ရုိးရာနဲ႔ပတ္သက္တာေတြကို ဆက္လက္သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News