ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထုတ္ Mennekes (မန္နိကပ္စ္) အမွတ္တံဆိပ္ လွ်ပ္စစ္ပလပ္ေခါင္း ႏွင့္ ပလပ္ခံုေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံကို တင္သြင္းေနတဲ့ KTK Electrical Engineering ကုမၸဏီလီမိတက္က ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္က ႏိုဗိုတယ္ ဟုိတယ္မွာ ပထမဆံုး အၾကိမ္ တရားဝင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ 

အဆိုပါ ပစၥည္းေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တင္သြင္းေနတာက ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေနျပီျဖစ္ေပမယ့္ ဝယ္ယူသူေတြကို ဖိတ္ၾကားျပီး ယခုလို တရားဝင္မိတ္ဆက္ခဲ့တာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဂ်ာမန္ႏုိင္ငံထုတ္ မန္နိကပ္စ္ အမွတ္တံဆိပ္ လ်ွပ္စစ္ပလပ္ေခါင္းနဲ႕ ပလပ္ခံုေတြကို လ်ွပ္စစ္နဲ႕ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြအျပင္ ေလေၾကာင္းလုိင္း၊ ေရေၾကာင္းလုိင္းနဲ႕ ေဆာက္လုပ္ငန္းေရးလုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာပါ အသံုးျပဳႏုိင္ တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

ဘာသာျပန္- ကြ်န္ေတာ္တို႕က ဂ်ာမန္ႏုိင္ငံကလ်ွပ္စစ္လုပ္ငန္းသံုး ဝိုင္ယာနဲ႕ဆက္စပ္တဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြ ထုတ္လုပ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီၾကီးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္သံုးကေန စက္ရံုသံုးအထိ ထုတ္လုပ္ထားတယ္။ ျပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံတစ္ခုပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕နဲ႕ လက္တြဲျပီး စိတ္ခ်လံုျခံဳျပီး ယံုၾကည္ရတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို အတူ တည္ေထာင္ဖို႕ စိတ္အားထက္သန္ပါတယ္။ မန္နိကပ္စ္ကုမၸဏီက ဂ်ာမန္ႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္ ကိုးဆယ္ေက်ာ္ၾကာရွိျပီျဖစ္္တဲ့ Brand တစ္ခု ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News