ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ထိန္ပင္ေနာက္ဆံုးစြန္႔ပစ္အမိႈက္ပံုမွာ Fukuoka(ဖူကိုလ္ကာ)နည္းပညာ အသံုးၿပဳၿပီး အမိႈက္တစ္လႊာ၊ေၿမတစ္လႊာဖံုးအုပ္တဲ့စီမံကိန္းကို လာမယ့္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာၿဖစ္တယ္လို႕ ႏို၀င္ဘာလ(၃၀)ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီမွာၿပဳလုပ္ခဲ့တဲ႔ Fukuoka (ဖူကိုလ္ကာ)Method Model Landfill ေဆြးေႏြးမွသိရပါတယ္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ေမလ မွ စတင္ၿပီးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုစနစ္တက်ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၿမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းၿပီး နည္းပညာဖလွယ္မႈေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။လက္ရွိမွာေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈေတြ၊   ပလက္စတစ္အမိႈက္ စြန္႔ပစ္မႈေတြကို အဓိကထားၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ  လက္ရွိတစ္ရက္ကို အမိႈက္တန္ခ်ိန္(၂၅၀၀)ထြက္ရွိေနတယ္လို႔သိရၿပီး ဒီစြန္႔ပစ္အမႈိက္ေတြထဲက တန္ခ်ိန္(၁၄၀၀)နီးပါးကို ထိန္ပင္ေနာက္ဆံုးစြန္႔ပစ္အမိႈက္ပံုမွာ ထားရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္အမိႈိက္တန္ခ်ိန္အမ်ားစုပံုတဲ႔ ထိန္ပင္ေနာက္ဆံုးစြန္႔ပစ္အမိႈက္ပံုမွာ Fukuoka (ဖူကိုလ္ကာ)နည္းပညာ အသံုးၿပဳၿပီး အမိႈက္တစ္လႊာ၊ေၿမတစ္လႊာဖံုးအုပ္သည့္စီမံကိန္းကို လာမယ့္ဇန္န၀ါရီလအတြင္းမွာ စတင္ေဆာင္ရြက္မွာပါ။ Fukuoka (ဖူကိုလ္ကာ)နည္းပညာက ေၿမ၊ ေရ၊ ေလ ညစ္ညမ္းမႈကို ေလ်ာ႔ေပးႏိုင္မွာၿဖစ္ၿပီး ေၿမၾကီးနဲ႔၊စြန္႔ပစ္အမိႈက္ေတြကို စြမ္းအင္အၿဖစ္ၿပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္မယ့္ နည္းပညာၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။


Fukuoka နည္းပညာကိုေတာ့ ၁၉၇၅ခုႏွစ္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Fukuoka(ဖူကိုလ္ကာ)ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ စတင္အသံုးၿပဳခဲ႔တာၿဖစ္ၿပီး မေလးရွား၊Samoa တို႔မွာလည္း ဒီနည္းပညာနဲ႔  စြန္႔ပစ္အမိႈက္ေတြကို ထိန္းသိမ္းေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Fukuoka (ဖူကိုလ္ကာ)Method Model Landfill ေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္္။

 

Related News