ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနက ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားရွင္းလင္းမႈစီမံခ်က္ကို လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာ(၄)ရက္မွာ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ကေန ျပန္လည္စတင္ေတာ့မယ္လို႔ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွတာ၀န္ရိွသူရဲ႕ေၿပာႀကားခ်က္အရသိရပါတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနအေနနဲ႕ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ကတည္းက စီမံခ်က္ေရးဆြဲၿပီးေနာက္ေဖးလမ္းၾကားရွင္းလင္းမႈကို ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာလည္း ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမွာစည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္ ရွင္းလင္းသိမ္းဆည္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ နဲ႔ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီဆိုၿပီး ေကာ္မတီ(၂)ခုနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားအမႈိက္သိမ္းဆည္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းေတြကို မိုးမက်မီကာလမွာ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစဖို႔အတြက္ ေခ်ာင္းေတြေျမာင္းေတြအမႈိက္ရွင္းလင္းသိမ္းဆည္းေရး ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တာေၾကာင့္ မိုးမက်မီကာလနဲ႕ မိုးတြင္းကာလေတြမွာေတာ့ ေခတၱရပ္ဆိုင္းခဲ့ရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားရွင္းလင္းမႈစီမံခ်က္ကို လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာ(၄)ရက္မွာေတာ့ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္က ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြကိုရွင္းလင္းမွာျဖစ္ျပီး ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားတစ္လမ္းကို လူအင္အား (၃၀)နဲ႕ စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြမွာ စည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္စြန္႔ပစ္ၾကတဲ့အခါ အမႈိက္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါေတြေပါက္ဖြားလာနိုင္တာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ စီမံခ်က္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အခုလိုေနာက္ေဖးလမ္းၾကားရွင္းလင္းမႈစီမံခ်က္ေတြနဲ႔ ရွင္းလင္းလာၾကတဲ့အခါ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားအမႈိက္ရွင္းလင္းသြားတဲ့အတြက္ အေရးေပၚၾကံဳလာရင္လညး္အလြယ္တစ္ကူ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမွ ၀င္ထြက္သြားလာနိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ယခုထပ္မံရွင္းလင္းဖို႔ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြကို ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈရာမွာ အမိႈက္သိမ္းဆည္းမႈနည္းပါးလာတယ္္လို႔  ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႕ရွင္းေရးဌာနက ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္၀င္းႏိုင္ကေျပာပါတယ္။ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားစီမံခ်က္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ကေနစတင္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေပါင္း (၆၂၇)လမ္း နဲ႔အမႈိက္တန္ခ်ိန္ေပါင္း တစ္ေသာင္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းရရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News