ပထမအၾကိမ္ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္စီးပြားပဲြေတာ္(၂၀၁၈)ကို ျပည္္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီက ဦးစီးျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလက္မွတ္ရျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္မ်ားအသင္းနဲ႔ ၀ါဏိဇၨဘဲြ႔ရမ်ားအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ)တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပြဲေတာ္ကိုေတာ့ ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္မွ (၂)ရက္ထိ ကမာၻေအးဘုရားလမ္းေပၚရွိ YCC မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။

ဒီပဲြမွာ လုပ္ငန္းရွင္တိုင္းသိထားသင္႔တဲ႔ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လက္ရွိစီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား၊ ျပည္သူျပည္သားတိုင္း သိထားသင့္တဲ႔ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈမွာ အေရးပါတဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၊ ျပည္သူမ်ား စိတ္၀င္စားတဲ႔ အခြန္္ပိုင္းဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ မကင္းတဲ႔ သူတိုင္းသိထားသင္႔တဲ့ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ဘဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အစရွိတဲ႔အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြား က႑ပိုမိုေကာင္းမြန္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ရည္ရြယ္ျပီးျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ကုန္သြယ္စီးပြားပဲြေတာ္မွာ ဧရာ၀တီဘဏ္၊ MAB ဘဏ္၊ AGD ဘဏ္၊ ၀ါဏိဇၨဘဲြ႔ရမ်ားအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္မွတ္ရ ျပည္သူ႕စာရင္းကိုင္မ်ားအသင္း၊ MPT  အစရွိတဲ႔ ဆိုင္ခန္းေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္က လာေရာက္ျပသ ေရာင္းခ် ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ပထမအၾကိမ္ျမန္မာ့ကုန္သြယ္စီးပြားပဲြေတာ္(၂၀၁၈) အခမ္းအနားကို  ဌာနဆိုင္ရာအၾကီးအကဲမ်ား၊ ပညာရွင္ဆရာၾကီး/ ဆရာမၾကီးမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခအေနေတြကို ရႈေထာင္႔အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News