နွစ္စဥ္က်င္းပတဲ့ ႏွင္းဆီကုန္းဘိုးဘြားရိပ္သာၾကီး (၅၇)ၾကိမ္ေျမာက္ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲနိဗၺာန္ေစ်းပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲကိုေတာ့ ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းေပၚက ႏွင္းဆီကုန္းဘိုးဘြားရ္ိပ္သာမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ တာျဖစ္ပါတယ္။ ႏွင္းဆီကုန္းဘိုးဘြားရိပ္သာၾကီးရဲ႕ (၅၇)ၾကိမ္ေျမာက္ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲနိဗၺာန္ေစ်းပြဲေတာ္ကို ျပဳလုပ္ရတာဟာ ဘိုးဘြားေတြအတြက္ ရန္ပံုေငြရရွိေရး ၊ ျပင္ပအလွဴရွင္မ်ားနွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈရရွိေစရန္အတြက္ရည္ရြယ္ ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀င္ေၾကးအလွဴအေနနဲ႔ တစ္ဦးကိုေငြက်ပ္(၂၀၀)နဲ႔ ပါ၀င္လွဴဒါန္းကုသိုလ္ယူနိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။

ႏွင္းဆီကုန္းဘိုးဘြားရိပ္သာၾကီးရဲ႕ (၅၇)ၾကိမ္ေျမာက္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲနိဗၺာန္ေစ်းမွာ ေစ်းဆုိင္ခန္းေပါင္း(၈၅)ဆိုင္လာေရာက္ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။  ျမန္မာရိုးရာအစားအစာမ်ားအပါအ၀င္ ရခို္င္ရိုးရာအစား အစာ၊ ရွမ္းအစားအစာနွင့္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမွာ ကစားနို္င္ၿပီး စာအုပ္ဆို္င္မ်ားလည္း အမ်ားအျပားလာေရာက္ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။နွစ္စဥ္နွစ္တ္ိုင္းဒီီဇင္ဘာလရဲ႕ ပထမဥိီးဆံုးအပတ္စေနေန႔မွာ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲနိဗၺာန္ေစ်းပြဲေတာ္ကို က်င္းပျပဳလုပ္ေလ့ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲနိဗၺာန္ေစ်းပြဲေတာ္မွာေတာ့ အဘိုး(၄၉)ဦး၊ အဘြား(၁၁၈)ဦးတို႔က နိဗၺာန္ေစ်းပြဲေတာ္မွာ ရွိတဲ့ဆိုင္မ်ားကို လိုက္လံၾကည့္ရႈခဲ့ပါတယ္။

 

 

 

Related News