ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင္ၿပီး (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမသန္စြမ္းသူမ်ားအခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာလ(၃)ရက္က IBC မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိလူဦးေရစုစုေပါင္းမွာ (၅၁.၄)သန္းရွိၿပီး လူဦးေရစုစု ေပါင္းရဲ႕(၄.၆)ရာခိုင္ႏႈန္းကမသန္စြမ္းသူေတြျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမသန္စြမ္းသူမ်ားေန႔ကေတာ့မသန္စြမ္းသူေတြ အတြက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈစတဲ့နယ္ပယ္ေတြမွာ အခြင့္အေရးတန္းတူရရွိေစဖို႔နဲ႔ အက်ံဳး၀င္မႈျမင့္မားလာေစဖို႔အ တြက္က်င္းပတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒီႏွစ္ရဲ႕အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမသန္စြမ္းသူမ်ားေန႔ ေဆာင္ပုဒ္ကေတာ့ "အားလံုးတူညီအခြင့္အေရးရရွိေရး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအစြမ္းျမွင့္တင္ေပး" ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။(၂၀၁၈)ခုႏွစ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမသန္စြမ္းသူမ်ားေန႔မွာ မသန္စြမ္းသူမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပန္းခ်ီၿပိဳင္ပြဲ၊ အဆိုၿပိဳင္ပြဲ၊ စစ္တုရင္ၿပိဳင္ပြဲ၊ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲ စတဲ့ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာဆုရရွိသူ(၁၈)ဦးကို ဆုခ်ီးျမွင့္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဆုရရွိခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကေတာ့ အခုလိုမသန္စြမ္းသူေတြအတြက္ ၿပိဳင္ပြဲေတြက်င္းပေပးတဲ့အျပင္ မသန္စြမ္းသူေတြကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ခြင့္ေတြရရွိ လာတာေတြေၾကာင့္မသန္စြမ္းအခြင့္အေရးေတြပိုရရွိေစတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဒီႏွစ္ရဲ႕ေဆာင္ပုဒ္ေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ အစြမ္းကိုပိုျမွင့္ေပးတယ္လို႔ ဆုရရွိတဲ့ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။(၂၀၁၈)ခုႏွစ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမသန္စြမ္းသူမ်ားေန႔အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္နဲ႔ တာ၀န္ရိွသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ႀကပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမသန္စြမ္းသူမ်ားေန႔အခမ္းအနားကို (၁၉၉၂)ခုႏွစ္ကစတင္ကာ ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာလ(၃)ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အခုျပဳလုပ္တဲ့ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမသန္စြမ္းသူမ်ားေန႔ကေတာ့ (၂၅)ႀကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္တာၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News